مدیران و همکاران حزب ملی گرایان مردم گرا

مهدی میرقادری (مبارز نستوه)
مهدی میرقادری (مبارز نستوه)هماهنگ کننده حزب ملی گرایان مردم
مهدی میرقادری با لقب مبارز نستوه متولد 30 خرداد ماه 1365 نویسنده و بنیان گذار ملی گرایان مردم گرا میباشم. من مبارزات سیاسی را به صورت سازمانی و از سن 20 سالگی با عضویت در گروههای اپوزیسیون همچون جنبش ایران فردا و اس او اس ایران آغاز کردم. در طی این سالها و با تجربیات مبارزات علیه جمهوری اسلامی کتاب ملی گرایان مردم گرا را نوشتم که اکنون به عنوان مانفیست ملی گرایان مردم گرا مورد استفاده است.

معاون حزب

محسن خیرآبادی
محسن خیرآبادیمعاون حزب

مشاوران حزب

 خسرو صالحی
خسرو صالحیمشاور حزب
 کاوه کیان
کاوه کیانمشاور و همکار در گروه ترجمه
مهرداد درمنی
مهرداد درمنیمشاور حزب

 پشتیبانان فعال

*رنگ سبز دور عکس افراد به معنای پشتیبانی مداوم است

*تعداد ستاره نشان دهنده میزان فعالیت یا پشتبانی از گروه است

اسپیروچوالیتی
اسپیروچوالیتی اعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
مرتضی مزینانی
مرتضی مزینانی اعضای فعال⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
بهزاد بازرگان
بهزاد بازرگاناعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️
جاوید شاه
جاوید شاهاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️
عباس امامی
عباس امامی⭐️
جواد رسولی
جواد رسولی ⭐️⭐️
لیلا صابر
لیلا صابراعضای فعال ⭐️⭐️⭐️
گربه
گربهکاریکاتوریست گروه⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
علیرضا مساوات
علیرضا مساواتاعضای فعال⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
حسه جم
حسه جمکاریکاتوریست گروه⭐️⭐️⭐️⭐️
لیلا غلامی
لیلا غلامیاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️
مهران
مهران⭐️⭐️⭐️⭐️
کام قلمکاری
کام قلمکاری⭐️⭐️
رزا
رزا اعضای کارگروه هنر ⭐️⭐️
یونی قرمزی
یونی قرمزیاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
اصغر مرادی
اصغر مرادیاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️
کوروش ایرانی
کوروش ایرانی مسئول هفته نامه
بالام جان
بالام جاناعضای فعال⭐️⭐️⭐️⭐️
سهیل ن
سهیل ناعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️
ابراهیم فیروزه
ابراهیم فیروزهاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️
هنگامه عمویی
هنگامه عموییاعضای فعال
خورشید بانو
خورشید بانواعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
مریم هدایتی
مریم هدایتی ⭐️
منیر مرادی
منیر مرادیاعضای فعال ⭐️⭐️⭐️⭐️
جم نیو
جم نیواعضای فعال⭐️⭐️⭐️⭐️
سیاوش ا
سیاوش ا⭐️⭐️⭐️⭐️
محمدرضا شاه مستعار
محمدرضا شاه مستعاراعضای فعال ⭐️⭐️⭐️
هدیه عمویی
هدیه عموییاعضای فعال

ادمین های قسمت های مختلف

سیما هامر
سیما هامرسرپرست ادمین های گروه
الی پ
الی پادمین یوتیوب و گروه
علی محمدنژاد
علی محمدنژادمسئول وبسایت ملی گرایان مردم گرا
آریا ایران پرست
آریا ایران پرستادمین یوتیوب
نوش- ایرانبانو
نوش- ایرانبانوادمین و کاریکاتوریست گروه
مبارز آزادی خواه
مبارز آزادی خواهموزیک ساز و ادمین گروه

همکاران

 مجبوبه حسین پور
مجبوبه حسین پورهمکار ⭐️⭐️⭐️
 آرش مهدوی
آرش مهدوی همکار
مینا رضوانی
مینا رضوانیهمکار ⭐️⭐️⭐️