ملی گرایان مردم گرا

صفحه اصلی/برچسب: ملی گرایان مردم گرا

بیانیه ملی گرایان مردم گرا در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی

قانون کارما بیانگر این است که اعمال شما آیندۀ شما [...]

سوال مهمی که بسیاری از اعضای تازه ملی گرایان مردم گرا دارند. وقتی به گروه پیوستیم چه باید کنی؟

اولویت های ما به ترتیب زیر است: مهمترین کار [...]

اگر افرادی خواستنند ایران را تجزیه کنند باید چیکار کنیم؟

اگر افرادی خواستنند ایران را تجزیه کنند [...]