کارگروه زبان خارجی

مدیر کار گروه

مهندس محسن خیرآبادی
مهندس محسن خیرآبادیمدیر کارگروه زبان خارجی
محسن خیرآبادی، متولد شهرستان ساری، استان مازندران و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیر طوسی در سال 85 می باشد. او پس از مدت 6 سال کار عمرانی تصمیم به بازگشت به دانشگاه گرفت و این بار در گرایش مهندسی عمران – محیط زیست ادامه تحصیل داد. او در سال 93 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی در سال 95 به قصد تکمیل تحصیلات خود با بورس تحصیلی وارد خاک آمریکا شد و از آن زمان به لطف رهایی از خفقان موجود در ایران تلاش کرد تا صدای مردم بیصدای کشورش باشد. او در این تلاش همکاری خود را با یاران حزب ملی گرایان مردم گرا آغاز و در ترجمه و تهیه اخبار درست به این مجموعه کمک میکند.

اعضای کارگروه

کاوه کیان
کاوه کیانمشاور و همکار در گروه ترجمه
کاوه کیان، متولد تهران، دانشجوی دبیرستان البرز، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه منچسترانگلیس و کارشناسی ارشد در مدیریت از دانشگاه لندن.
اوبا سالها تجربه در شرکتهای مختلف آمریکایی به مشاورت در امور کارآفرینی پرداخته است و برای یاری به بازگشت دوران شکوفایی و عظمت ایران پادشاهی به گروه ملیگرایان مردم گرا پیوسته و در این کارگروه فعال است.
اس جی
اس جیهمکار در ترجمه
Your Content Goes Here
مانی
مانیهمکار در ترجمه
Your Content Goes Here