داستان و شعر

صفحه اصلی/داستان و شعر

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت چهارم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_چهارم جورج یازده ساله یک یونیفورم [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت سوم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_سوم افسر یک نگاه به من [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت دوم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_دوم اما انتظار توام با استرس [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت یکم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_یکم به این می اندیشیدم که [...]

آفتِ “خواهانِ جمهوری” از ایران دور باد ( ژوبین )

آفتِ "خواهانِ جمهوری" از ایران دور باد ای دو [...]

به مناسبت پنج اسفند روز سپندارمذ روز زمین و زن (بنا به به برخی گاهشماری ها) (ژوبین)

الا شیردختان ایران زمین درین روز فرخنده ی نازنین [...]