کار گروه رسانه

مدیر کارگروه رسانه

آنا دلگاه
آنا دلگاهمدیر کارگروه رسانه
آنا دلگاه
متولد دهه شصت. با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه ۹ سال تدریس در دانشگاه.کار ویراستاری یک کتاب را به انجام رسانیدم.و دورهای فن بیان و دوبله را نیز سپری کردم.‌ باورمند به پادشاهی پارلمانی و ناسیونالیسم ایرانی
جناب
جناب Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
مهران ایرانی
مهران ایرانی ادمین و عضو کارگروه رسانه
Your Content Goes Here
جناب
جناب Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
جناب
جناب Your Content Goes Here
Your Content Goes Here