درباره ما

ملی‌گرایان مردم‌گرا گروهی متشکل از میهن پرستان ایرانی است. پایه و اندیشه این گروه بر اساس کتاب ملی‌گرایان مردم‌گرا نوشته مهدی میرقادری (مبارز نستوه) در سال 2576 شاهنشاهی شکل گرفته است.تلاش ما این است تا با ایجاد یک شبکه متشکل و یکپارچه و منسجم از ملی گرایان ایرانی کشورمان را از آخوندهای مرتجع و ایادی و مزدورانشان باز پس بگیریم.

بیشتر فعالیت های ما به صورت عملی و شبکه ای انجام میشود. برگزاری طوفان های تویتری، ساخت کلیپ های ویدیویی و موسیقی های حماسی، ساخت برنامه های مستند آموزشی، انتشار مقالات متعدد برای روشنگری، برگزاری تظاهرات در خارج کشور و کمک به انجام حرکات اعتراضی در داخل کشور، اجرای برنامه های زنده مداوم در یوتیوب از جمله فعالیت های ما می باشد.

آموزش و ترویج باور ملی گرایی و ایجاد یک مجموعه بزرگ از باورمندان به ناسیونالیسم ایرانی برای بازپس گرفتن ایران از فرقه تبهکار و ساختن دوباره ایران بزرگ

یک کشور و آن هم کشور ایران و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران
یک ملت و آنهم ملت ایران با تمامی اقوام ساکن خاک ایران
یک پرچم و آن هم پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
جدایی دین از نهاد دولت و حکومت
پاسداشت از حقوق بشر بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر کورش بزرگ

آرمان ملی گرایان مردم گرا بازپسگیری و ساختن ایران است به گونه ای که مجددا به دروازه های تمدن بزرگ باز گردیم.
آرمان ما این است که در کشور فقر را ریشه کن کرده و یک طبقه بزرگ متوسط ایجاد کنیم.
آرمان ما این است که اگر ایرانی پاسپورت خود را به دست گرفت و به هر کشوری رفت با افتخار بگوید ایرانی است و در سراسر دنیا با احترام با او رفتار شود.
آرمان ما عدالت آنهم برای تمامی مردمان ایران زمین است و تبعیض ها و ناعدالتی ها را ریشه کن خواهیم کرد.
آرمان ما برابری حقوق انسانی مردمان ایران با هر اندیشه سیاسی هر باور مذهبی از هر قوم و نژاد و هر شهر ایران است.
آرمان ما پایان تبعیض علیه زنان کشور ما و اعطای حقوق کاملا برابر با مردان است.