کارگروه رسانه

صفحه اصلی/کارگروه رسانه

پنجاه و هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://youtu.be/v73W-aKNm7Y

پنجاه و ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=zx_nBFvfqcw

پنجاه و پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=tN_p-NYRuaM

پنجاه و چهارمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=MG0jtjNNqq4

پنجاه و سومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=peN9vmHWTXo

پنجاه و دومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=vMa0uHyMOm8

پنجاه و یکمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=FD7pw2vBe9o

پنجاهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=s-VkUrCMfrs

چهل و نهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=_3sExnFJcGA&t=29s

چهل و هشتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

گفتگو با یاران عازم واشنگتن دی سی،  کلیپ "پول [...]

چهل و هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=uJJ-WGWlv0Q

چهل و ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: ششم ژانویه مقابل سفارت آمریکا، "مثلا" داوطلب شدن [...]

چهل و پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: گفتگویی با دکتر سعید سکویی از اساتید و [...]

چهل و دومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: انتخابات آمریکا، بررسی توییتهای جدید رئیس جمهور ترامپ [...]