کارگروه رسانه

صفحه اصلی/کارگروه رسانه

هجدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات این برنامه: فربد طلایی (یک تحلیلگر نما) موزیک [...]

هفدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات این هفته: نوید افکاری مکانیسیم ماشه تماس یکی [...]

شانزدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت: 1- [...]

پانزدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات برنامه امروز: 1- ویروس کرونا و نوشته یک [...]

چهاردهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات برنامه امروز: 1- درباره مریم شریعتمداری و قوانین [...]

سیزدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات برنامه امروز: 1- مخفی شدن خامنه ای در [...]

دوازدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه به این موضوعات زیر پرداخته خواهد [...]

یازدهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه به این موضوعات می پردازیم: 1- [...]

دهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه به این موضوعات می پردازیم: 1- [...]

نهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه راجع به موضوعات زیر گفتگو خواهیم [...]

هشتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه راجع به مسائل زیر صحبت میکنیم: [...]

هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

درباره اصلاح طلبان و سخنان سعید حجاریان جزوه آموزش [...]

ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

علت کنار گذاشتن برایان هوک و جانشین توسط الیوت [...]

پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

در این برنامه راجع به موضوعات زیر صحبت میکنیم: [...]