برنامه های شبکه ماهواره ای یورتایم

صفحه اصلی/برنامه های شبکه ماهواره ای یورتایم

چهل و ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: ششم ژانویه مقابل سفارت آمریکا، "مثلا" داوطلب شدن [...]

چهل و پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: گفتگویی با دکتر سعید سکویی از اساتید و [...]

چهل و دومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: انتخابات آمریکا، بررسی توییتهای جدید رئیس جمهور ترامپ [...]

چهل و سومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: انتخابات آمریکا، احتمال دیدار وزیر دفاع آمریکا با [...]

چهل و یکمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

آخرین خبرهای انتخابات آمریکا، قتل ارسلان رضایی https://www.youtube.com/watch?v=NHHKClkV7CE [...]

چهلمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات این برنامه: انتخابات آمریکا،  سرنوشت تقلب در آن، [...]

چهل و چهارمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

موضوعات: بررسی سخن امام جمعه تهران درباره گناه، ویروس [...]

سی و نهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

ارائه اسناد در دادگاه جورجیا قانون حکومت نظامی در [...]

سی و هشتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

درباره محسن فخری زاده و نحوه ترور او فیلمی [...]

سی و هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

ترور محسن فخری زاده انتخابات آمریکا https://youtu.be/IEWmvxxyYvo [...]

سی و ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

انتخابات آمریکا درباره انتخابات جمهوری اسلامی کاندید شدن دهقان [...]

سی و پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

صحبت درباره انتخابات آمریکا راهپیمایی در المان نظرات آخوندها [...]

سی و چهارمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

ادامه مبحث تقلب در انتخابات آمریکا آخرین خبرها راجع [...]

سی و سومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

آخرین اخبار انتخابات آمریکا قیام آبان ماه https://www.youtube.com/watch?v=7GxAFPukeT8 [...]

سی و دومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

درباره آخرین اخبار از انتخابات آمریکا https://www.youtube.com/watch?v=Frp7BwOTAZA [...]