اردوگاه کار اجباری آخوندها و عقیم و اخته سازی اخوندها

صفحه اصلی/Benyamin Gholizadeh

About Benyamin Gholizadeh

اردوگاه کار اجباری و عقیم و اخته سازی اجباری ویژه آخوندها و بسیجی و سپاهی

خــــــــــورشیـــــدرا بیـــــدارکــــــــــن “نویسنده نادرایرانی

خــــــــــورشیـــــدرا بیـــــدارکــــــــــن یلدای من ..یلدای ما خورشید را بیدار [...]

شما پیروزشده اید. نویسنده : نادرایرانی به مناسبت قیام ایراندوستان برای آزادی

شما پیروزشده اید شما پیروزشده اید شما از جان [...]

و آن بی شرفی که رهبر نام دارد و از خون جوانان وطن تغذیه میکند.کاریکاتوری از ایران بزرگ

و آن بی شرفی که رهبر نام دارد و [...]

به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز پادشاهی شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی ” نویسنده : نادرایرانی

انگار هیچ کس از تاریخ درس نمی گیرد .درس [...]