اردوگاه کار اجباری آخوندها

صفحه اصلی/اردوگاه کار اجباری آخوندها

About اردوگاه کار اجباری آخوندها

اردوگاه کار اجباری و عقیم سازی اجباری ویژه آخوندها و بسیجی و سپاهی

آیا شرکت در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی ورأی من در سرنوشت وآینده من تاثیر مثبت دارد یامنفی؟

✔️تنها بابررسی سه دوره ۸ساله انتخابات ریاست جمهوری رژیم [...]

دانشمندان هسته ای یک دانشمند واقعی یا فریبکارانی از جنس دعانویسان و فالگیران ( مقاله ای از کرامت سلیمی)

چاپ این مقاله به معنای رد یا تایید نکات [...]

پادشاهی خواهان نه تنها مخالف انتخابات نیستند بلکه پشتیبان مردم سالاری اند ( ژوبین )

✅پادشاهی خواهان نه تنها مخالف انتخابات نیستند بلکه پشتیبان [...]

آفتِ “خواهانِ جمهوری” از ایران دور باد ( ژوبین )

آفتِ "خواهانِ جمهوری" از ایران دور باد ای دو [...]

اسلامی ها، مارکسیست ها و گلوبالیست ها در یک صف ( مسلم منصوری )

در جنگ انتخاباتی امریکا، سیستم جهانی و تمامی نهادهای [...]

پادشاهی یا جمهوری ؟ ( مقاله ای از یاران ملی گرایان مردم گرا )

مختصری از فلسفه افلاطون در باب قوت و ضعف [...]