اردوگاه کار اجباری آخوندها

صفحه اصلی/اردوگاه کار اجباری آخوندها

About اردوگاه کار اجباری آخوندها

اردوگاه کار اجباری و عقیم سازی اجباری ویژه آخوندها و بسیجی و سپاهی

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت پنجم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_پنجم چنگهایش از چنگال گربه هم [...]

ای رضاشاه کبیر، روح سترگت شادمان سروده ای از ژوبین

یاد و نامت بر فراز کشورم شد جاودان ای [...]