دادی علیه بیدادها

امید ایران و ایرانی سالهاست که علیه دشمنان ایران و ایرانی می جنگد .دوست نماها و دشمنان آزارش می دهند اما او دمی از راه آزادی و تلاش برای نجات وطنش پا پس نمی کشد و دست از تلاش و مبارزه برای بیرون رلندن اشغالگران ازکشورش برنمی دارد ..
شاهزاده بسیارخونسرد و هوشمندانه عمل می کند .او به خوبی دشمنان را می شناسد اگر شمشیر را از رو ببندد بی تردید از پشت به او خنجر خواهند زد .چنان که امروزدست بسیاری از دوست نماها روشده و حرکات تاثیرگذارشاهزاده رسوایشان نموده است .
امروز زادروزرضا شاه دوم پهلوی سوم است . کسی که از ابتدای جوانی می دانست که درراه رسیدن به آرمان و اهداف مقدس و ملی خود با چه مشکلاتی دست به گریبان خواهد شد . این روزگاران بسیار سخت تر از روزگارانیست که با تحریک غرب و حتی شرق و احمقهای دست نشانده شان چون مجاهدیدن خلق و کمونیستها و قشر مرتجع مذهبی , داشته ها ی وطن برباد داده شد ..
این روزها دشمنان , بسیار بیشتر از دشمنان سال 57 هستند و در لباسها و چهره های مختلف .
روزهایی که مهربانیها و مهربانها را زیر دست و پاها و اندیشه های خود له می کنند وفریادها را درگلو خفه , اومی آید و به این می اندیشد که چگونه بیاید .آنان که بویی از انسانیت نبرده اند و پیرو هیج مرامی نیستند آمدنش رانمی خواهند .
درعصری که سیاستهای ریاکارانه جای دلسوزیها و وطن پرستیها را گرفته او می آید . می آید تا همچون پدربزرگوارش برای ملت بزرگواری بجنگد که احساس می کنند صدایشان به جایی نمی رسد و فریادهایشان درگلو خفه شده .
اوهمه چیز را می داند . می داند چگونه بیداربودن و چگونه هوشیاربودن را . می داند چگونه باید از بیشه های پلنگان درنده خو و ازکنارسوراخهای پرافعی بگذرد و خود را ازگزند بدخواهان درامان بدارد .
اومی آید تا ما را به این باور برساند که مهربانی زنده است وطن پرستی نمی میرد و پاکدلان ,دلهای پاک را فراموش نمی کنند .
اومی آید ودررگهای افسرده این سرزمین خون تازه ای می دمد .
و با او دست یاری و همبستگی می دهیم وبرای رهایی خود و کشورمان می چنگیم . چشمان اندیشه های خود را می گشائیم و با دلی پرامید, دل به آینده ای روشن می بندیم که آینده ازآن ماست ازآن ایرانیان پاک نهاد و راستین که وطن خود را دوست می دارند و برای ایرانی آباد و آزاد می کوشند . یک شبه و یک تنه نمی توان تمام این سدها را شکست و دشمنان را اسیر طوفان و طغیان خشم آزادیخواهی ساخت .
شاهزاده بهتر از هرکسی می داند که چه باید کرد . آن جا که باید شتابید , می شتابد و آن جا که چاره ای جز درنگ نیست , درنگ می کند پس باید به او اعتماد کنیم و پیش از اعتماد به او , باید که به خود و به یکدیگر اعتماد کنیم .این همان چیزیست که دشمن نمی خواهد و ازآن می گریزد .دشمن , همبستگی ما را نمی خواهد . نمی خواهد که یکی شدن فریاد ما را ببیند آخر این زلزله ای خواهد بود که کاخ ستمشان را ویران خواهد ساخت . و آنان که سکوت پیشه می کنند دادی نمی زنند و بانگی برنمی آورند ازهربیداد و بیدادگری , ویرانگرترند که درنهایت ترس و ناتوانی نمی توانند برای آینده خود در این سرزمین تصمیمی بگیرند .آنان که چشم امید به افکار و اعمال دیگران دوخته اند و درانتظار جهت وزش باد سازگارند , به آسانی خود را بر باد می دهند و باید بدانند که همه ما , همه آنهایی که آزادی و رهایی می خواهند باید که کنار هم باشند و با هم تلاش کنند و دست دوستی و اتحاد یکدیگر را برای رسیدن به آینده ای روشن بفشارند و یکدیگر را تنها نگذارند .نقش رهبری و هماهنگ کننده در این زمینه اهمیت بسیاری دارد .این که در این مبارزه اسیر احساسات نشد و به شکلی منطقی و اصولی با مسائل روبه رو شد .
شاهزاده گرامی !زادروزت را تبریک می گوئیم و همچنان به امید روزی می نشینیم که این روز خجسته را کنارتو و درمیهن عزیزمان ایران جشن بگیریم .
وتو روزی خواهی آمد و بتکده ها را خواهی شکست
و تو روزی خواهی آمد آن گاه بار دیگر ایرانمان راساخته ایرانیان را حاکم بر زندگی خویش خواهیم ساخت .
شاهزاده نازنین !می دانم و می دانیم که نباید به دشمن فرصت داد خودباوری و دگرباوری نیروئیست که به این سادگیها جان نمی گیرد مگرآن که نیاز به اندازه ای برسد که اراده و باورمان را برای شکوفایی و حرکت سازنده آماده گرداند اما جای فرصت سازی اگرفرصت سوزی کنیم بسیار دیرخواهد شد .
ما با توهستیم شاهزاده میهن پرست !نه فقط تا روز پیروزی که پس ازآن دست دردست هم به دور از خودخواهیها برای سازندگی ایرانمان می کوشیم .

امروز سرمایه های خدادادی و منابع زیرزمینی و بسیاری منابع درآمدی سرزمینمان به هدر رفته , حیف و میل می شود و دربیشتر موارد خرج این و آن و اختلاس و غارتگریها می گردد .بسیار ساده اندیشی خواهد بود اگر بپنداریم که رژیم اشغالگر ایران طرفدار محرومین جهان و مثلا طرفدار ملتهایی چون فلسطین است .سردمداران حکومت ایران این گونه حمایتها را دستاویزی برای غارت سرمایه های ملی و میهنی خود قرار داده اند و دهها برابر آن چه که حاتم طایی وارانه برای جنگ افروزیهای خود خرج می کنند , به جیب می زنند و غارت می کنند .
شاهزاده می آید و بر تمام این جنایتها و خیانتها و دزدیها خط بطلان می کشد .اومی آید تا دست دردست هم ایرانمان را از دروازه های ترقی گذرانده نشان دهیم که تمدن بزرگ ازآن ایران و ایرانیست .دیگر سرمایه های ملی درجبهه های مختلف به هدر نخواهد رفت و نه تنها اختلاسگران تشویق نخواهند شد بلکه اشد مجازات برایشان در نظر گرفته خواهد شد . راوبط ما با سایر دولتها و ملتها بر مبنای دوستی و تفاهم و منافع طرفین خواهد بود ..و ایرانی با انگیزه کار و تلاش و امید به آینده ای بهتر و فردایی روشن , هرروز بیش از روز پیش خواهد کوشید .
شاهزاده گرامی !تولدت مبارک !  رضا شاه دومانتظار کافیست .می دانیم که وظیفه ما هم سنگین است اما چاره ای نیست آزادی و رهایی بهایی سنگین می خواهد اما هرقدر پیوند و اتحاد ما محکمتر و گسترده تر باشد این بها بسیار بسیار سبکتر خواهد شد و مقابله با جمعیت میلیونی , آب درهاون کوبیدن خواهد بود و شکست و نابودی دشمن .پس ای شاهزاده نازنین !بپا می خیزیم و فریاد برمی آوریم که شاهزاده رضا پهلوی وکیل و رهبر ماست همان رضا شاه دوم , پهلوی سوم

پایان

نویسنده : نادر ایرانی
نهم آبان 2582 شاهنشاهی
خجسته زاد روز رضا شاه دوم , پهلوی سوم