کوروش آسوده بخواب زیراکه ما بیداریم .اما کوروش آسوده نخفته بود و آسوده نخفت .اومی دانست که قومی که دم از ایرانی بودن می زنند و اسیر خرافات و حماقتند خفته اند وایران را به ویرانی می کشانند . فرزندکوروش بیداربود وبه این آرامش رسیده بود که می توان کشور را به بیدارگان سپرد .

کوروش بزرگ

اما کوروش که بود ؟ یک پیامبر ؟ یک رهبر ؟ یک پادشاه ؟ انسانی که خود را دروجود دیگر انسانها قرارداده و زندگی را برای همگان می خواست ؟ هرکه بود و هرچه بود او تاریخ سازبود و نامی نیک از خود برجای نهاد که دوست و دشمن لب به تحسین اوگشوده اند .عصرجنگها , عصر حکومت زوبینها و سرنیزه ها و دورانی که زور حرف اول را می زد پیامبر عشق , کوروش بزرگ از راه رسید و به آدمیان آن روزگارنشان داد که مهم آن است که پادشاه دلها باشی و مردمانت با تمام وجود و با مهر خویش به تو عشق بورزند واحترام بگذارند نه از روی ترس ..و روزگارکوروش بزرگ چنین بود .
درچنین روزی بود که کوروش , بابل را فتح کرد.کوروش به جای گذارنده نخستین متن حقوق بشربود . منشورکوروش اولین منشورحقوق بشراست که درسال 538 قبل از میلاد مسیح به فرمان کوروش و بر لوحی گلی نوشته شد که هم اینک درموزه ای درلندن نگهداری می شود .این کتیبه شامل فرامین کوروش بزرگ به سپاهیان خود پس از فتح بابل است که آنان را به برخوردی انسانی و رفتارهای شایسته توصیه می کرده است و بسیاری ازقوانین اصلی حقوق بشر درروزگارما ازاین نوشته گرفته شده است مانند احترام به حقوق انسانها و آزادی دین و اندیشه .
همیشه از دوران گذشته های دور به عنوان عصر غارت و چپاولگری و جنگ و کشتار و خونریزیهای بی حدوحساب یاد می کنیم و از این روی است که ازوجود بزرگمردی چون کوروش شگفت زده می شویم .او را چون یک قهرمان می دانیم که با اسرا و زیر دستان خود به مهربانی رفتارمی کرد . کاش علاوه بر این همه تمجید و تحسین و افتخار به او, سعی می کردیم که راه و زندگی کوروش را سرمشق و الگویی برای خود قرارداده با هم مهربان باشیم و بدانیم که دراین دنیای نابودشدنی , پایانی هم هست .
کوروش پایه گذار دین انسانیت و دلیلی برای همبستگی و پیوند انسانها به یکدیگر بوده و هست پس بی دلیل نخواهد بود اگر پیوند و اتحاد و همبستگی دو ملت ایران و اسرائیل و تفاهم آنان برای عبور از رژیم ستمگر جمهوری اسلامی را پیمان کوروش بنامیم یا بخوانیم . پیمان با کوروش پیش نیاز پیمان کوروش و پیمانیست که ما را بیش از پیش به ملت دوست و برادر, اسرائیل نزدیک می کند .
عمریست که اذهان ساده دلان را با کلمات اشغالی و تصرف سرزمینهایی که پدران کم خرد و پر طمع فلسطینی برباد داده اند پرکرده اند تا درخاورمیانه آشوب کرده و ازآب گل آلود ماهی بگیرند .و کوروش این مظهر مذهب انسانیت نشان داده است که ملتها از هر قوم و آئینی که باشند می توانند با صلح و صفا و در نهایت آرامش و دوستی کنار هم زندگی کنند . کوروش عشق و قدرت را درهم آمیخت و بر قله رفیع انسانیت نشاند و ما پس از هزاران سال همچنان از شیوه کوروش پند می گیریم و درس می آموزیم. .
و امروز مهر کوروش و خصلتهای انسانی دوملت صلح طلب ایران و اسرائیل که هردو از کوروش بزرگ خاطراتی خوش و حک شده درتاریخ دارند , بیش از پیش این دوملت را به هم پیوند داده است .ملتهایی با خواسته هایی مشترک که باید جهت رهایی از اهریمنی شوم به نام جمهوری اسلامی بایکدیگر متحد باشند و پیمان کوروش یعنی پیمان عشق و رسیدن به آزادی و رهایی از دشمنی که از عشق و انسانیت و همبستگی انسانها و راستیها و درستیها گریزان است .

Cyrus
به راستی عشق چه گناهی دارد که باید کینه را جای آن نشاند ؟! کوروش به ما نشان داد و ثابت کرد که لبخند دیگری از جنس لبخند من است . قلب و احساس و نفسهای من همان قلب و احساس و نفسهای دیگریست .باید خود را و یکدیگر را باور کرد تا جای کینه و دشمنی و خود خواهی , عشق و دوستیها را نشاند .آری هیچ دین و مذهبی خود را نشان نمی دهد مگر آن که به گوهر انسانیت آغشته گردد و کوروش به خوبی این را می دانست و خالصانه نشانش داد و به آن عمل کرد
و امروزما هم یاد و نام و رفتار و منش کوروش را گرامی می داریم و با هم و با کوروش بزرگ پیمان می بندیم که جز راه راستی و درستی پیشه نکنیم وپندار و گفتار و کردار نیک را سرلوحه اعمالمان قراردهیم .
هر نقطه از ایران سربلند ما از تاریخ پرافتخار و مردمانی نیک می گوید .بیائید با هم یکی شده به هم اعتماد کنیم و به دنیا ثابت کنیم که ما از ریشه همان سرزمینی هستیم که زبانزد خاص و عام بود و ایرانی بودن آرزوی مردم روزگاران . نشان دهیم که از کوروش گفتن و به اونازیدن تنها یک حرف نیست ..

این روزها بازهم به قوم یهود ستم می کنند داستانها تحریف می کنند تا بر گنجینه های خاورمیانه مسلط شوند .اما با نام و یاد تو کوروش و با الهام از آن چه به ما آموخته ای درسایه مذهب انسانیت متحد می شویم و پوزه ستمگران را به خاک می مالیم .
کوروش !کنارمان بمان !روزی را می بینم که بر قله پیروزی سرود آزادی سرداده و یکدل و یکصدا بانگ می دهیم :کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم , زیرا که ما بیداریم ..پایان
نویسنده : نادرایرانی
به مناسبت هفتم آبان 2582 روزکوروش شاه شاهان