کتاب  پهلویسم نوشته زنده یاد منوچهر هنرمند ، سال ۱۳۴۵، تهران

دانلود کتاب پهلویسم

برگرفته از توئیت آقای  عرفان قانعی‌فرد که به یاد این نویسنده، کتاب را در اختیار علاقمندان قرار داد.