کاریکاتور

صفحه اصلی/کاریکاتور

ادامه اصلاحات با معصومه قومی (مسیح علینژاد) کاریکاتور از نوش

در این کاریکاتور از نوش (ایرانبانو) می بینید که [...]

جاوید شاه مانند شمشیری است بر گرده رژیم آخوندی ( کاریکاتور از گربه)

جاوید شاه بسان شمشیری است که در قلب حکومت [...]

حکومت آخوندی در حال پاره پاره کردن کشور ما (کاریکاتوری از گربه)

حکومت آخوندی در حال پاره پاره کردن کشور ما [...]