کاریکاتور

صفحه اصلی/کاریکاتور

دستگاه چاپ در زمان هخامنشی و راز استوانه کوروش بزرگ

در زمان هخامنشیان، از گونه ای دستگاه چاپ به [...]

واکسن روسی برای تست روی مردم در بند ایران (کاریکاتوری از گربه)

واکسن روسی به اسم واکسن ایرانی قالب شد [...]

حتی سگها و مردگان هم به جو بایدن رای دادند ( کاریکاتوری از گربه)

کاریکاتوری از گربه از یاران ملی گرایان مردم [...]

برای طناب دارشان دنبال گردن میگردند (کاریکاتوری از ایران بزرگ)

برای طناب دارشان دنبال گردن میگردند حکومتی که مستاصل [...]