حالا ان شالله یکیش کار میکنه و شما واکسینه می‌شید

حالا ان شالله یکیش کار میکنه و شما واکسینه می‌شید

کاریکاتوری از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا