دوستان. چیزی که این روزها کمبود آن به شدت احساس میشود موزیک های ملی و انقلابی و حماسی است که با جو جامعه هم سو و همخوان باشد. اگر اندک موزیک هایی را هم در فضای مجازی میبینید ساخته مجاهدین است. از این رو ملی گرایان مردم گرا مسابقه دیگری را برای بهترین سرود یا شعر انقلابی و حماسی برگزار میکند و پس از انتخاب بهترین شعر (اشعار) آن را به صورت یک موزیک حماسی و انقلابی ارائه دهد.
لطفا اشعار خود را تا پایان مهر ماه 1397 به آدرس من در فیس بوک یا تلگرام بفرستید. برنده مسابقه شعر 1 میلیون تومان جایزه دریافت خواهد کرد.
نکاتی که باید در شعرها رعایت شود:
1-حتما واژه ایران استفاده شود
2-حتما واژه پادشاهی یا شاهنشاهی استفاده شود
3-در صورت امکان واژه ملی گرایان مردم گرا به صورت مناسب باهم یا به صورت جدا از هم استفاده شود.
4-شعرها باید روحیه حماسی و ملی داشته باشد.
5-شعرهای فرستاده شده حداقل در چندین بیت باشد و قابلیت موزیک گذاری حماسی یا سرود انقلابی داشته باشد.

شعر ارسالی غلامرضا

ای ایران ای سرزمین آریایی
ای ملک اهورا مزدای ایرانی
در شبهای تاریک زمستانی
خورشید طلوع میکند
در پس شیران آریایی
هرکدام ما یک لشگریم
آرش و خرمدین را از بریم
جان سپردن در ره آزادگی
افتخاری دائمیست
دم فرو بستن بر ظلم
از بی مایگیست
با صولت صد شیر ژیان
میرویم به جنگ دین فروشان
آن شاه تاج دار راهنمای ما
حافظ ناموس و ایران ما
ما ملی گرایان مردم گراییم
پیرو شاه و درفش کاویانیم
دوباره میسازیمت ای ایران ما
ریشه کن میکنیم فرقه ی تبهکاررا

شعر ارسالی مهناز

ايران …سرزمين شيران ….سرزمين شاهان
پاينده بمان
شاها….اميدما….نجات ما
تنها تو بمان
اى همرهان… ملى گران
.يزدان ما..حامى ما
نورش برين زيباوطن
پيوسته تابد تا ابد
تامن و تو با هم شويم
حامى شاهنشه شويم
دشمن ز خانه در كنيم
آزادى را به بر كنيم

شعر ارسالی ام تی آر

تو ای خاکه ایران، تو مامه وطن
کنون ما جوانانه تو مرد و زن
برای رهاییت همت کنیم
برایت بباید که خدمت کنیم
چوملی گراییم و مردم گرا
وظیفست پس ما ،نجاته تو را
چنان شیر غرش بر اریم پس
که دشمن بلرزد ، همان دونه خس
و همراه شیرت که خورشید هست
بتاراند این دشمنه دونه پست
دوباره درفشت و خورشید و شیر
و تاج شهی باز گردد دلیر
تو را سخت بگذشت چهل سال پس
رهایت نماییم از خصمه خس
همه مرد و زن بس رشید و دلیر
زبون مینماییم ضحاکه پیر
و چون ای وطن این شود راهه ماه
بیاید همی شاهه ما شاهه ما
من آن طاهرم پاک و ملی گرای
هم ایرانی ام عاشقه این سرای

ملی گرایان ،مردم گراییم
از بهره میهن ،ما جان فداییم
ما همه، ز بهره ، افتخاره ایران
هر یک، پر عزمو ، هم یک صداییم
ایران نباید نالان بماند
ما بهره ایران همت نماییم
ما از برای شه، در نبردیم
از وطن فروشان یکسر جداییم
نور پس بباید بر سیاهی اید
پس چون چنین شد ما همه رهاییم
ما همه چو یک تن ، بانوان و مردان
دشمنه شریریم، همره خداییم
طاهر نماند ،ایران بدسته ،فرقه یه تبهکار
این را یقین دان وارثان ایران خاکه پر بهاییم.
تقدیم به ملی گرایان مردم گر

شعرهای کورش ایرانی

ای نسل کوروش،وارث آرش
فرزند کاوه ،یار سیاوش
کشور شاهان ، با اقتدارش
ملی گرایان ، با اون ارادش
با عزم ملی،خواهد درخشید
پرچم ایران،اون شیر و خورشید
با هر نژادی،گرد هم آییم
ایرانی آزاد،با هم بسازیم
دشمن بداند ،فرزند ایران
حافظ خاک است،خاک دلیران
بده دستتو به دستم
واسه آزادی ایران
بده دستتو به دستم
واسه آبادی ایران
ای ایران،ای ایران،ایران جاویدان
ای وطن،ای وطن،فدایت سر و تن.

پاینده ایران.جاوید شاه.