کلان استراتژی و هدف بنیادین ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد و جهان با ساختار دو قطبی، استراتژی مهار( کمونیسم) تعریف شده بود . یکی از مقامات عالی رتبه سفارت امریکا در مسکو به نام جرج کنان در آغاز سال 1946 تلگرافی طولانی به واشنگتن فرستاده بود. در سال 1947 این نوشتار که به مقاله آقای ایکس (x) معروف است در نشریه “امور خارجی” به چاپ رسید. او در این مقاله خود سیاست مهار شوروی و کمونیسم را پیشنهاد نمود تا مردم شوروی بتوانند در زمان لازم بر علیه سیاست های استالين و استالينستى اقدام کنند. به مرور چندین رویداد منجر به پذیرش این پیشنهاد کلی جرج کنان توسط دولت ترومن شد. در همین راستا سند 68 شورای امنیت ملی NSC-68 تنظیم شد که در سپتامبر 1950 نیز تایید و امضا شد .
مقابله با توسعه طلبی های اتحاد جماهیر شوروی سابق با اسم شب مهار، سیاست های غرب در دوران جنگ سرد بود .

اما امروزه و در جهان پسا جنگ سرد و پایان ساختار سیستم دو قطبی، سیاستهای مهار شکل نوینی به خود گرفته است که این منازعات به سمت منازعات منطقه ای هدایت می شوند. در دهه 80 و با به قدرت رسیدن رونالد ریگان در کاخ سفید راهبرد روسای پیشین بر اساس مهار صرف و باز دارندگی شوروی را کنار گذاشت و طرح رول بک (عقبگرد) توسعه طلبی های اتحاد جماهیر شوروی را در دستور کار سیاسی خود قرار داد. مبنای راهبرد ریگان این بود که شوروی توسعه طلب انقلابی و تهاجمی و متجاوز به لحاظ سطح نظم درونی شکننده و کاملا آسیب پذیر است و بایستی به همین جهت سوق داده شود. این سیاست ریگان با دستور کار شورای امنیت ملی امریکا ایجاد شد که در این دستورکار از انواع ابزارهای قدرت پنهانی-اشکار . سخت-نرم استفاده می شد. در شرایط حاضر و با راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید همین الگو در قبال نظام جمهوری اسلامی در جریان است.

نگرانی امنیتی ناشی از سیاست خارجی تهاجمی و ایدیولوژیک جمهوری اسلامی

بر مبنای یک شرح و تحلیلی واقع گرایانه تدافعی دولتها برای کسب قدرت به ضرر یکدیگر تلاش می کنند و در نتیجه دنیایی از رقابت امنیتی دائمی ایجاد می شود. بزرگترین ترس و نگرانی دولتها این است که دولت دیگری توانمندی و انگیزه و نیت حمله به انها را داشته باشد .این خطر و نگرانی در سیستم انارشیک بین المللی افزایش می یابد. سیاست بین الملل مانند تجارت بالقوه مرگباری است که در ان امکان همیشگی نزاع و درگیری وجود دارد که امکان حذف و نابودی هر دولت در آن میرود. در این بین هر دولتی به دور از عقلانیت استراتژیک بیش از حد معقول رفتارهای تهاجمی در سیاستهای خود بروز دهد یا به ساخت قدرت بپردازد نوعی از تلاش برای موازنه سازی و ایجاد اتحادها-ائتلافها برای مهار و عقب راندنش شکل میگیرد. این اتفاق نیز برای فرانسه ناپلؤن / امپراطوری آلمان/المان هیتلری در زمان تلاششان برای تسلط بر اروپا و کسب هژمونی رخ داد. با نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر در سطح منطقه خاورمیانه و غرب اسیا و تلاش برای صدور ایدلوژی مذهبی انقلابی و به کار بردن متغیرهای پراکسی به عنوان عناصر ضدسیستمی خود از ان جمله حزب الله . حشد الشعبی حماس و حوتی ها در جهت راه اندازی جنگهای نیابتی محدود و ایجاد حوزه نفوذ که منجر به بی ثبات سازی هرچه بیشتر فضای متخاصم منطقه خاورمیانه و البته به خطر انداختن منافع ایالات متحده در منطقه و دول متحدش در قالب یک سیاست خارجی تهاجمی ضد سیستمی و تجدیدنظرطلبانه و البته پرهزینه اقدام کرده است. همان راهی که شوروی سابق در حوزه سیاست خارجی خود پیمود و هزینه های گزافی هم در این مسیر پرداخت کرد و در یک دهه پایانی عمر خود قسمت فراوانی از منابع مالی خود را صرف برنامه ها و پروژه های نظامی و هسته ای و نیز مداخلاتش در خاورمیانه مانند افغانستان ( خونریزی سیاست خارجی شوروی) کرد و در این راستا برای نگاهداشت حوزه های نفوذش منابع مالی بسیاری را مصرف کرد. این در حالی بود که وضعیت نابسامان اقتصادی و رکود و فساد گسترده فراگیر در تمامی سطوح رژیم شوروی را در برگرفته بود و از درون شکننده و متزلزل ساخته بود. این همان وضع و حالی است که جمهوری اسلامی هم به لحاظ خارجی- بین المللی و هم به لحاظ دینامیکهای درونی با آن مواجه است.

 مختصر و تيتر واره ای از راهبرد جامع دولت دونالد ترامپ و در قبال نظام جمهوری اسلامی

-رونمایی از عملیات غیرقانونی پولشویی و طرحها و برنامه های دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم

-زیر سوال بردن مشروعیت رژیم -بازگشایی پرونده های تروریستی و بمبگذاری ها در آرژانتین و لبنان و اعلام جرم علیه سران رژیم

-طرح تضعیف و حتی القای برجام و افشای معاملات پنهانی جانبی آن در جهت بی اعتبار سازی

-مقابله با برنامه توسعه و گسترش موشکهای بالستیک -اجرای طرح مقابله با توسعه طلبی های رژیم در کشورهای عربی و عقب رانی و جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان وابسته و تحت هدایت سپاه قدس
-خلع اعتبار سپاه قدس و سلیمانی با بی اعتبار سازی بازی قدس با اقدام دیپلماتیک انتقال پایتخت به اورشلیم
-منصوب نمودن مایک پومپئو از جمله مخالفان سرسخت رژیم جمهوری اسلامی و منتقد توافق هسته ای موسوم به برجام و برکناری برج ژله ای از سمت وزارت خارجه
-تنگتر نمودن حلقه های محاصره و تحریمهای هوشمند/ایجاد اتحاد-ائتلافهای منطقه ای و موضع بین المللی علیه رژیم…

مقاله: نادر آزاد

ملی گرایان مردم گرا