حسنک شریعتمداری این روزها در یک پیمان مشترک با بعضی از گروههای تجزیه طلب اعلام همبستگی کرده است.

او در تویتر خود این چنین نوشته است:

احزاب امضا کننده این بیانیه مشترک به شرح زیر است :

یاران در ملی گرایان مردم گرا با این کاریکاتور به آنها پاسخ داده اند

به مناسبت اتحاد حسن شریعتمداری و تجزیه طلبان