در کاریکاتور زیر از ایران بانو اتحاد بچه آخوندهای صادراتی برای تجزیه ایران را می بینید.

روح الله زم، حسن شریعتمداری، مهدی جلالی تهرانی