در این نوشتار بی بی فارسی را نه به قضاوت دیگران بلکه به آنچه که خود می گوید هست و کرده بررسی می کنم. تمام آنچه خواهید دید در سایت، رادیو یا تلویزیون بی بی سی تایید شده.
رادیوی بنگاه خبرپراکنی بریتانیا یا British Broadcasting Cooperation معروف به BBC در سال 1306 در لندن تاسیس شد با پیامی خطاب به مستعمرات. در آن زمان انگلستان بزرگ ترین امپراطوری جهان بود که خورشید در آن غروب نمی کرد. در سال 1319 و اوج جنگ جهانی شعبه فارسی زبان بی بی سی آغاز به کار کرد. در کنار بی بی سی بخش فارسی، رادیو برلن مهمترین رقیب متفقین به شمار می آمد. نوک حمله بی بی سی حمایت رضاشاه از مستشاران آلمانی بود.
بی بی سی جهانی مدعی است در شصت سال گذشته دروغ نگفته و بی طرف مانده. رسم بر این است که تا حد اقل سه منبع خبری را تایید نکنند بی بی سی جهانی آن را تایید نمی کند.
اما در سفر آیت الله در آذر 57 به فرانسه، اجماع رسانه های جهانی او را یگانه رهبر انقلاب معرفی می کنند. رادیو BBC فارسی اینکار را زودتر آغاز کرد. بیانیه ای از آیت الله نیست که از رادیو BBC پخش نشود. آنقدر که شاه از سفیر انگلیس می خواهد مدتی کار رادیو را مدتی متوقف کند تا دولت به امور مسلط شود. به اسم آزادی بیان و عدم دخالت دولت در کار رسانه ها انگلیستان از خواسته شاهنشاه سر باز می زند.
بی طرفی BBC جهانی به حدی است که تاچر نخست وزیر انگلیس از این که در جنگ فالکلند جای “کشور ما” از لفظ “این کشور” در مورد بریتانیا استفاده می شود به هم می ریزد. عنایت فانی میگوید درباره حمله های شیمیایی حفظ بی طرفی در خبررسانی خیلی سخت بود. رژیم اسلامی همواره رسانه های خارجی را در دوران جنگ به اخبار منفی متهم کرده.
در دوران موسوم به اصلاحات و از 1379 برخورد با روزنامه نگاران شدت گرفت. بسیاری از خبرنگاران معروف به دوم خرادی ناگزیر سر از رسانه های خارجی درآوردند. سایت BBC فارسی در 1380 راه افتاد. در دی 1384 ماه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد سایت فیلتر شد. فیلترینگ امر جدیدی نبود خبری در بی بی سی موجود بود که خاتمی هم از فیلترینگ دفاع کرده بود.
در دی 1387 تلویزیون BBC برای پوشش انتخابات پیش رو تاسیس شد. برای اولین بار پشت پرده رادیو دیده می شد. روز 22 خرداد 88 پوشش تمام روز دوام داشت. بی بی سی فارسی از قبل از ایجاد تلویزیون می خواست خبرنگاری در تهران داشته باشد. امری که در بحران 88 با اخراج خبرنگار سرویس جهانی فراموش شد. BBC فارسی مدعی بود تقلب گسترده روی داده.
صادق صبا در 1395 از ریاست BBC رفت. او در 1376 با صادق خلخالی مصاحبه ای در تهران انجام داد با این که کارمند رسمی بی بی سی بود. کیفیت سایت، خبررسانی چنان افت کرد که عملا جز اصلاح طلبان هیچ گروهی تیتر خبری یا تریبون ندارد. مصداق آن پوشش شرکت در انتخابات 96 با پرچم جمهوری اسلامی است.
فرای این مساله جبهه گیری سیاسی بعضی چهره های معروف که در رسانه های فارسی زبان از جمله بی بی سی و رادیو فردا کار می کنند به نفع مواضع جمهوری اسلامی که خلاف با ضوابط روزنامه نگاری آن ها و اصل بی طرفی است باعث شگفتی بیش تر هر ناظری است.