بانو فرشچی مسئول کمیته ژنو ملی گرایان مردم گرا اقدام به برگزاری میز اطلاع رسانی درباره جنایت رژیم اسلامی در ژنو سوئیس کردند. این میز اطلاع رسانی در مرکز شهر ژنو و در  ماه ژانویه سال 2020 میلادی برگزار شد.