مقاله ای از محسن خیر آبادی

بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور اهورایی مان ایران از 41 سال پیش با شورشی ننگین به سرکردگی آخوندی جنایتکار و زشت اندیش آغاز شد. بحرانی که تمام وجوه زندگی ما ایرانیان را در بر گرفته است. در تمام این سالها تحلیل های سیاسی و اجتماعی بسیار خوبی از چگونگی و چرایی این فاجعه و نحوه مقابله با آن ارائه شده است اما من در این فرصت بر آنم که از دریچه ای متفاوت به این موضوع بپردازم و دیدگاه خود را با رویکردی طبیعت گرا به شما ارائه کنم.
با بررسی رفتار و عملکرد حکومت جنایتکار و ضد بشری آخوندی در می یابیم که شباهت های بسیار زیادی مابین این رفتارها و توده های سلولهای سرطانی در بدن انسان وجود دارد.

سلولهای سرطانی در واقع از جنس همان سلولهای بافت یا اندام مورد حمله می باشند که بر اثر یک عامل مخرب مانند اشعه ماورا بنفش یا ماده شیمیایی قدرتمندی دچار تخریب در دی ان ای  (DNA) شده اند. هنگامی که سلولهای سرطانی ایجاد شوند دیگر این سلولها هماهنگ با دیگر سلولهای آن اندام کار نمیکنند و فقط برای تامین غذا  و تکثیر خود تلاش میکنند حتی اگر جایی برای تکثیر و غذایی برای خوردن هم نباشد باز هم این سلولها به این روند خود ادامه میدهند و در نهایت تبدیل به توده ای میشوند که آن اندام را از کار می اندازند. در حالت بدخیم این سلولها می توانند در کل بدن انسان تکثیر شوند و به تدریج تمامی بدن را تسخیر کنند و آن فرد را نابود کنند.

اما داستان به اینجا ختم نمیشود زیرا که بدن انسان هم ساز و کاری به نام سیستم ایمنی (Immune System) دارد. سیستم ایمنی بدن انسان شبکه ای پیچیده از اندام ها، بافتها و شبکه عصبی است که همواره در حال مبارزه با عوامل خارجی مخرب موجود در بدن انسان می باشد. سیستم ایمنی با کنترل و نظارت بر بدن انسان در حال پاکسازی دائمی بدن از باکتری ها، ویروس ها و سلولهای سرطانی مخرب ایجاد شده است و در هنگام بحرانی سیستم ایمنی بدن با آگاهی رسانی تمام بدن یک فرد را به جنگی تمام عیار با مهاجمین و دشمنان فرا میخواند و تا نابودی کامل آن عامل مخرب از پای نمی نشیند.
حال با دیدی مختصر از نحوه عملکرد بدن انسان نگاهی به بحران موجود در کشورمان ایران بیاندازیم. پیکر نحیف و ضعیف شده ی ایران دچار سرطانی به نام آخوند شده است. این سرطان تمام اندامهای بدن را درگیر کرده و هر روز در حال گسترش می باشد. همانگونه که سلولهای سرطانی بدون توجه به سایر سلولها فقط در حال خوردن مواد غذایی و تکثیر خود هستند، آخوندها نیز شیره این مملکت را می خورند و بی توجه به سایر افراد جامعه در حال تکثیر خود هستند و در صورتی که جای کافی برای تکثیر و فربه کردن خود نداشته باشند با کشتار و قتل و عام پاسخ می دهند. به زبان ساده تر آخوندها کار نمیکنند، به سربازی نمی روند، تولیدی ندارند اما از بقیه افراد جامعه بیشتر غذا میخورند و از منابع موجود بیشتر استفاده میکنند و بیشتر فرزندآوری دارند و اگرفردی یا گروهی با آنان مخالفت کنند آن افراد را میکشند.

اما در یک جامعه هر یک از ما انسانها نقش یک سلول در بدن یک انسان را داریم و همانگونه که سیستم ایمنی بدن انسان روزی دست به یک حمله همه جانبه برعلیه سلولهای سرطانی خواهد زد من قویا معتقدم که روزی مردم ایران به این نتیجه خواهند رسید که برای نجات خود از چنگال این سلولهای سرطانی در هر کوی و برزن به سلولهای سرطانی حمله کنند و تک تک این مهاجمین خطرناک و اهریمنی را بکشند تا بتوانند خود را و پیکر نحیف و ضعیف شده ایران را نجات دهند.
مردم ایران بطور غریزی این موضوع را دریافته اند همانطور که مردم سایر کشورهای دنیا نیز دریافته اند که چنانچه سرطان آخوند و اسلام در همکاری با سرطان دیگری به نام کمونیسم و مارکسیم به کشور آنان نفوذ کنند آنان نیز دچار این دردها و رنج ها خواهند شد، بنابراین سعی در حفظ جامعه خود دارند. در آمریکا مردم میهن پرست که همچون سیستم ایمنی یک پیکر هستند سایر افراد را تشویق به حمایت از پرزیدنت دونالد ج ترامپ میکنند زیرا که میدانند چنانچه سلولهای سرطانی دموکرات به قدرت برسند و راه نفت و گاز و مواد غذایی آخوندهای زشت اندیش و زشت کردار را باز کنند این سرطان به کشور آنها نیز خواهد رسید و شاید آن موقع برای عکس العمل دیر باشد.

با نگاهی علمی به بحران سیاسی موجود در ایران و با توجه به اینکه این سرطان به مراحل پیشرفته خود رسیده است و مردم ایران در تمام این سالها تمام تلاش خود را برای اصلاح این وضع انجام داده اند و به نتیجه خاصی نرسیده اند (زیرا که اصولا سرطان اصلاح پذیر نیست) شاید به زودی و در قیام بعدی بصورت ناخودآگاه و آنچه که من هوش طبیعت می نامم با جنبشی قدرتمند با تمام توان سعی در پاکسازی پیکر ایران از سرطان آخوندی کنند و قیامی که بعدها در تاریخ به نام قیام آخوندکشی معروف خواهد شد را برپا کنند و البته این نتیجه طبیعی رفتار خود حکومت جنایتکار آخوندی می باشد.