موضوعات این برنامه:
فربد طلایی (یک تحلیلگر نما)
موزیک ماه مهر کودکان محروم وطن
کاریکاتور گربه درباره آفتابه شدن سید علی خامنه ای
شعر استاد سیا ناساکتی
داستان افزایش شوگر ددی و شوگر مامی الهام چرخنده
خبر خوب روحانی برای شنبه و یکشنبه

https://www.youtube.com/watch?v=aA4RG2yo7KY