موضوعات این برنامه:

چهارم آبان زادروز شاهنشاه و هفتم آبان زادروز کورش بزرگ و نهم آبان زادروز رضا شاه دوم پهلوی سوم
انتخابات آمریکا سکوت فرشگردی ها، فیلم آرش آرامش و فیلم صدا و سیما
انیمیشن “پول من کجاست؟”  (قسمت پنجم)  https://www.instagram.com/p/CGuQAIBH29-/
خفن ترین سوسماز
آیفون 12 را با چند روز کار کردن میتوان تهیه کرد؟

چند ثانیه بیشتر نیست ولی شخصا لذت بردم (ویرایشگر وبسایت)  https://www.youtube.com/watch?v=MGncLlI7OPc&t=46m

https://www.youtube.com/watch?v=MGncLlI7OPc