گفتگو با یاران عازم واشنگتن دی سی،

 کلیپ “پول من کجاست؟”،

ازدواج فامیلی سران جمهوری اسلامی،

تظاهرات همزمان در کانادا،

کاریکاتورهای یاران،

فیلم رضا شاه بزرگ و سفر او به ترکیه

https://www.youtube.com/watch?v=fWASy6wVMRE