با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و استقبال گرم مقامات رسمی این کشور از ولیعهد قانونی ایران جریانهای چپ، مجاهدین خلق و اصلاحطلبان خارج از ایران همراستا با رسانه های جمهوری اسلامی موج جدیدی از حملات را برعلیه هواداران پادشاهی آغاز کرده اند و در این موج جدید این افراد که جایگایی در قلب و ذهن نسل جوان ایران ندارند سعی میکنند با زدن انگ فاشیست و راستگرایی افراطی هواداران پادشاهی خواه را منکوب و از صحنه حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دور کنند.

هواداران پادشاهی

حال فارغ از دعواهای فضای مجازی و تبلیغات مسموم ملایان، چپی ها و مجاهدین میخواهیم نگاهی به محتوای راستگرایی در مقابل جریان چپ داشته باشیم و آن را از نقطه نظر اقتصاد سیاسی بررسی کنیم.

جریانهای راستگرا بر دو اصل احترام به مالکیت خصوصی و احترام به بازار آزاد رقابتی استوار هستند. در طرف مقابل جریانهای چپ نه مالکیت خصوصی و نه بازار آزاد رقابتی را قبول دارند. جریانهای چپ (همانند دولت جماهیر شوروی سابق) معتقدند مردم جامعه به خودی خود خرد کافی برای تنظیم بازار را ندارند از این رو باید تمام امور اقتصادی توسط دولت هماهنگ شود. این نگرش بسیار به نگرش ملایان حاکم بر ایران نزدیک است چنانچه در چهل و چهار سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی و در صدر آن رهبر انقلاب خود را امیرالمومنین امت اسلامی می داند و احکامی همانند خمس و زکات و غصب (مصادره) اموال خصوصی و عمومی و اختصاص آن به نزدیکان خود را حق خود میداند.

این همان تفکری است که در جریانهای چپ حاکم است و حال پرسش اساسی اینجاست که آیا ما هواداران پادشاهی که حامی راستگرایی بر پایه احترام به مالکیت خصوصی و بازار آزاد رقابتی هستیم فاشیست، تمامیت خواه و خطرناک برای دموکراسی هستیم یا شما که خود را مالک جان و مال مردم میدانید و به بازار غیرآزاد رفاقتی و رانتی معتقدید؟

مقاله از محسن خیر آبادی