در این برنامه با آقای مهرداد راهبر از اعضای ققنوس و یکی طراحان و مهندیسین ایرانی در ونکوور کانادا گفتگو می کنیم

ایشان در برنامه همیاری ققنوس 11 نگاره را به فروش گذاشتند که درآمد آن برای توسعه طرح ققنوس تقدیم شد.

همچنین ایشان طراح تندیس دانشگاه بریتیش کلمبیا ونکور میباشند.

نگاره های اهدایی به ققنوس

تصاویر تندیس دانشگاه بریتیش کلمبیا طراحی جناب مهرداد راهبر