متاسفانه بدهکاری ما به دموکرات های امریکا گویا تمامی ندارد. خیلی ها دموکرات های امریکا را مامورین مستقیم  ملکه بریتانیا می دانند. آنها از زمان جان اف کندی نقشه تغییر حکومت پادشاهی را در ایران را در سر داشتند ولی به دلایل مختلفی موفق نشدند. در اینجا از روی نوشته ای که دوستمان کورش ارسال کرده است به بررسی عدم تاخیر در طرح کندی برای تغییر حکومت شاهنشاهی ایران می پردازیم.

جان اف کندی

و اما در مورد دشمنی دموکرات‌های آمریکا با ملت ایران که امروز با استناد به اسناد منتشر شده از آرشیو آمریکا که از طبقه بندی خارج شده، مساله دشمنی دموکرات‌های آمریکا با ملت ایران به زمان جان اف کندی بر میگردد که برای اولین بار طرح کنار گذاشتن شاه فقید ایران را به “سی‌ آ‌ی ای” داد تا بررسی و اقدام کنند. اما سه مساله، این موضوع را به تاخیر انداخت که عبارتند از

۱) ترور کندی در سال ۱۹۶۳.

۲) جنگ ۶ روزه اعراب و اسراییل در ۱۹۶۷ و قطع صدور نفت به اسراییل که دموکرات‌ها و اسراییل را به طور جدی نگران کرد. در این هنگام چون شاه فقید تصمیم به ادامه صدور نفت به اسراییل گرفتند و مشکل اسراییل را حل کردند، این طرح شوم موقتاً متوقف شد.

۳) بعد از پایان جنگ ۶ روزه و به مرور تا عادی شدن روابط بین اعراب و اسراییل که مدتی‌ به طول انجامید، دموکرات‌ها صندلی ریاست جمهوری را در سال ۱۹۶۹ به مدت ۸ سال به پرزیدنت نیکسون فقید و همرزم جمهوری خواهش جرالد فورد واگذار کردند. تا اینکه سر انجام در ۱۹۷۷ کارتر دموکرات به قدرت رسید و طرح نا تمام کندی را عملی‌ کرد و بر آن نقطه پایان گذاشت.

اینها  همه ریشه های تاریخی دشمنی دموکرات ها با ملت ایران هستند. آخرین مورد این دشمنی را در هفته گذشته زمانی که آقای کوین مک کارتی نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان طرحی را برای حمایت از کشتار ملت ایران به مجلس نمایندگان برد، نمایندگان دموکرات بدون کوچکترین بررسی آن را وتو کردند. یعنی حتی آنها حاضر نشدند یک بیانیه محکومیت ساده از طریق مجلس نمایندگان بر ضد جمهوری اسلامی که بر طبق آمار 1500 نفر و بر طبق منابع محلی ما 6000 نفر را در ماه گذشته در خیابان کشت منتشر کنند.

آمدن پرزیدنت دونالد ترامپ نور امیدی برای همه ایرانیان بود زیرا تا

تحریم نفت توسط دونالد ترامپ

تحریم نفت توسط دونالد ترامپ-ایرانبانو

کنون راه را بر رژیم آخوندی بسته، آنها را محصور کرده، در آمد نفتی آنها را قطع کرده و نفر شما 2 این رژیم را به هلاکت رسانده است.

از ملی گرایان مردم گرا پشتیبانی کنید