موزیک ویدیو قدم هایت سرود مهر و آزادی ( کاوه از یاران ملی گرایان مردم گرا)

موزیک ویدیو قدم هایت سرود مهر و آزادی

موزیک و اجرا : کاوه

کلیپ: محسن خیر آبادی

تهیه شده در ملی گرایان مردم گرا