هشدار مبارز نستوه ( مهدی میرقادری) نسبت به مثلثِ شومِ گلوبالیست‌ها: تعویض حکومتی که نسرین ستوده، مسیح علینژاد و شیرین عبادی در آن باشند سخت‌تر از تعویض ج.ا است. راهکار: فریادِ بگو برگرد شاه، ای شاه ایران برگرد به ایران، ،

جمهوری نوع دوم طراحی شده توسط انگلیس و امریکا و فرانسه و المان

مثلث شوم، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و نسرین ستوده