علی جوانمردی خبرنگار به اصطلاح مستقل صدای امریکا که همین جمله هم باعث خنده بسیار است چون کسی که وابسته به سازمانی باشد دیگر مستقل نمیتواند باشد در یک تویت، نظرخواهی راجع به حکومت آینده ایران انجام دادند که کاربران در تویتر به صورت قاطع رای بر یک حکومت پادشاهی دادند. این در حالی است که بسیاری از هواداران پادشاهی علی جوانمردی را به علت مواضع تجزیه طلبانه دنبال نمی کنند و یا توسط او بلاک شده اند.

نظرسنجی علی جوانمردی در خصوص نوع حکومت آینده ایران

پس از این رویداد علی جوانمردی که از نتایج این نظر سنجی سخت بر آشفته شده شروع به تهدید ایرانیان به خصوص هواداران پادشاهی به عناوین مختلف میکند که نمونه های آن را در زیر می بینید. در اینجا عنوان میکند که نتیجه خواست پادشاهی به جنگ داخلی منجر خواهد شد!

حتی او در اینستاگرام خود عکسی با تفنگ نیز انتشار داده که مثلا کاربران هوادار پادشاهی را بترساند.

پاسخ ما البته به جوانمردی و امثال او و هر تجزیه طلب دیگری آشکار است. جواب مشت مشت است و جواب گلوله گلوله. کشور ما کیک نیست که هر کس بخواهد گوشه ای از آن را ببرد و در برود. میهن پرستان به هر اقدام برای جدایی ایران، که هم در راستای پروژه ایجاد ترس توسط حکومت آخوندی است  و هم ماندگاری این حکومت را افزایش می دهد پاسخ قاطع خواهند داد.

در پایان توجه شما را جلب میکنم به دو کاریکاتور از گربه و یک کاریکاتور از نوش از یاران ملی گرایان مردمگرا در رابطه با جوانمردی

علی جوانمردی و خوش رقصی برای آخوند

علی جوانمردی و حمله میهن پرستان

کاریکاتور از ایران بانو (نوش)

با سپاس

مهدی میرقادری ( مبارز نستوه)

از ملی گرایان مردم گرا پشتیبانی کنید