مقاله ای از دکتر سعید سکویی

بلائی که در این چهار دهه جمهوری اسلامی بر سر این مردم آورد کمتر از بلائی که هزار چهار صد سال قبل، عُمَر سعد وقاص بر سر مردم آن روزگار آورد نیست! در توان چنگیز و تیمور نبود که این سرزمین را به چنین فلاکتی گرفتار سازند که برادر رو در روی برادر بیاستد و اعتماد عمومی چنین کم رنگ و نا توان شود. تمام تاریخ این سر زمین را بگردی با چنین ابعادی از غارت و چپاول اموال عمومی و فساد بر خورد نمی کنی. ابعادی میلیاردی که حتی در جهان نیز بی همتا است.

این ماهی گندیده که دارد تمامیت یک سرزمین و حیات مردمان آن را به نابودی می کشد اصلی ترین مانع در حفظ امنیت ملی و ملتهب کردن فضای داخلی و خارجی و زمینه ساز اغتشاش و ویرانی است. خودشیفته ای به نام خامنه ای که کمتر از خدا بر جان مال ملت حاکم نشده با نشستن در جایگاهی فراتر از قانون زیر عنوان ولی فقیه بر سقوط قهقرائی کشور دامن می زند و مانع اصلی هر تحول مثبت در راستای مبارزات مردمی و سوق دادن ایران بطرف یک چالش سخت منطقه ای و جهانیست. گسترش دم افزون فساد، عدم شفافیت و حمایت رهبر و گردن کلفت های سپاه و برخی قدرتمندان دولت از این فساد و عدم افشا و مبارزه جدی با آن عملا بیشتر از هر تهدید خارجی امنیت کشور را در داخل و خارج تهدید می کند. مبارزه با فساد! پافشاری در جهت افشای فساد ها و شفاف سازی اقتصادی با تاکید بر روشن سازی آنچه که مفسدان اقتصادی و غارت گران بر سر مردم آورده ومی آورند از وظایف عاجل هر فرد ایرانی است.
حکومتگران اسلامی با عمل کرد جنایت بار! غیر انسانی و غرق در فساد خود هیج جائی نه برای پاکیزگی و نه برای شفافیت نگذاشته اند, این وظیفه نسل جوان امروز و نیروهای ترقی خواه وآزادی خواه ایرانی است که برای پالوده کردن آب ها و فضای آلوده شده توسط جمهوری اسلامی آستین بالا بزنند و با تمام نیرو به مبارزه با فسادی برخیزند که دارد تمامیت کشور و حیات مردم را به نابودی می کشد. شعار مبارزه با فساد و افشای مفسدان شعاری است فرا گیر! شعاری است که آب در خوابگه مورچگان می ریزد و بسیار چهره های پنهان شده در پشت شعار های قلابی ارزشی را روشن می سازد. کمپینی بزرگ در جهت افشای فساد و ابعاد آن در جمهوری اسلامی را سازمان دهیم .

خمینی و حسن روحانی در نوفل لوشاتو

ای اسلامگرایان تبهکار، جنایتکار و اشغالگر اجنبی!
• شما «غدیر» را می خواهید، ما «نوروز باستانی» را می خواهیم!
• شما «محمد بن عبدالله» را می خواهید، ما «کورش کبیر» را می خواهیم!
• شما «علی، حسن، حسین» خودتان را می خواهید، ما «داریوش، ، آریو بَرزَن» خودمان را می خواهیم!
• شما «نواب صفوی» تروریست را می خواهید، ما «احمد کسروی» آزادیخواه را می خواهیم!
• شما «خمینی» دجال و خون آشام خود را می خواهید، ما «رضا شاه کبیر» و ایران سازمان را می خواهیم!
• شما «معابد شیطانی قم و مشهد» را می خواهید، ما «آثار تمدن تخت جمشید، پاسارگاد و طاق کسری» را می خواهیم!
• ارزش های اسلامی شما در «خون و نفرت» آغشته شده اند، ارزش های ایرانی ما ریشهٔ عمیق در« تمدن، عدالت و کرامت انسانی» دارند!
• شما «اسلام» می خواهید، ما «ایران» می خواهیم!
• شما «سلاح» دارید، ما «اتحاد» داریم!
• شما «نفرت» دارید، ما «امید» داریم!
• شما در «منجلاب فساد ها» فرو رفته اید، ما در« اوج آزادی و حقوق انسانی» جای داریم!
• شما «نفرت اندیشید»، ما «آزاد اندیشیم»!
• شما «سرکوبگرید»، ما «عادل خواهیم»!
• شما «اشغالگرید»، ما «آزادی بخشیم»!
• شما «وحشی و بی تمدنید»، ما «متمدن و با فرهنگیم»!
• شما «ناهنجار و مُخربید»، ما «سازنده و کار سازیم»!
• شما «ویرانگرید»، ما «سازنده ایم»!
• شما «بی عقل، شعور و منطقید»، ما «با منطق، عقل و شعوریم»!
• شما «مستبدید»، ما «دمکراتیم»!
• شما «ظالمید»، ما «عادلیم»!
• شما «تبعیض گرید»، ما «عادل خواهیم»!
• شما «زن ستیزید»، ما «برابریست ایم»!
• شما «شیطان صفتید»، ما «انسان صفتیم»!
• شما «اسلامیت» می خواهید، ما «انسانیت» می خواهیم!
• شما «واپسگرایید»، ما «مُدرن گراییم»!
• شما «فرقه گرایید»، ما «اتحاد گراییم»
• شما «اسلامگرایید»، ما «ایران گراییم»!
• شما «مرتجع اید», ما «ترقی خواهیم»!
• شما «برده داراید»، ما «آزادی خواهیم»!
• شما «خاموش دل اید»، ما «روشن دلیم»!
• شما به آیندهٔ خود «ناامیدید»، ما به آیندهٔ خود «امیدواریم»!
• شما «هراسانید»، ما «دلیر و بی باکیم»!
• شما «بیگانه هستید»، ما «مفتخر ایرانی هستیم»!
• شما «قریشی تبارید»، ما «آریایی تباریم»!
• شما «سیه فکرید»، ما «روشن فکریم»!
• شما «کوته اندیشید»، ما «دور اندیشیم»!
• شما «جاهلیت» می خواهید، ما «عقلانیت» می خواهیم!
• شما «بردگی اسلامی» می خواهید، ما «کرامت انسانی» می خواهیم!
• شما «سرکوب اسلامی» می خواهید، ما «حقوق انسانی» می خواهیم!
• شما «دروغگویید»، ما «حقیقت گوییم»!
• شما «جاهلید»، ما «با فرهنگ و شعوریم»!
• شما «ذات اجنبی» دارید، ما « ذات تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی» داریم!
• شما سَمبُل «جنگ، خشونت، نفرت، جاهلیت، دشمنی و کشتارید»، ما سَمبُل «صلح، دوستی، مودت، محبت و مسالمتیم»!
• شما «سقوط» خواهید کرد، ما «صعود» خواهیم کرد!
• شما برای همیشه در تاریخ بشریت «مدفون» خواهید شد، ما برای همیشه در تاریخ بشریت «مفتخر» خواهیم بود!
• شما برای همیشه «رفتنی» هستید، ما برای همیشه «ماندنی» خواهیم بود!
• شما در پایان «بازنده» خواهید شد، ما در پایان «قهرمان» خواهیم شد!
• شما در پایان «شکستِ سختی» خواهید خورد، ما در پایان به یک «پیروزی بزرگ، تاریخی و درخشانی» نائل خواهیم شد!

دکتر سعید سکویی