تظاهرات سازمان داده شده توسط ملی گرایان مردم گرا در مقابل دفتر سازمان ملل ژنو سوئیس روز 24 ژولای 2020 ساعت 1 تا 4 بعد ظهر #ملیگرایان_مردمگرا

زمان : 24 جولای 2020

ساعت: 1 تا 4 بعد ظهر

مکان: شهر ژنو سوئیس مقابل دفتر سازمان ملل متحد

آدرس مکان روی نقشه گوگل ارث