مقدمه: یک برانداز در نگاه نخست، یک شهروند/خارج نشین جدا از مرد یا زن بودن است که مخالف وجود حکومت فعلی کشورش هست. گروه های برانداز زمانی شکل می گیرند که حکومت فعلی ظالم و مستبد باشد و نتوان آن را اصلاح کرد. در حکومت مستبد آزادی ها و حقوق شهروندی جزو آخ رین اولویت و در برخی موارد اصلا مطرح نیست و مصلحت نظام در اولویت اصلی آن حکومت است. مصلحت نظام یعنی هر آنچه برای پابرجایی نظام نیاز باشد از رشوه، باج دادن، وطن فروشی و … گرفته تا ترور و کشتن مخفیانه اشخاص در خارج کشور. در این حکومت رفراندوم و نظر مردم ملاک نیست و برای ثبت/حذف قانون جدید در قانون اساسی تنها مصلحت نظام کافی است و به مردم اجازه اظهار نظر نمی دهند .بلکه مردم تابع امر و دستور حاکم نظام خواهند بود.

در این جزوه ما به دنبال اهداف زیر هستیم:

  • راهکارهایی برای آگاهی رسانی به جامعه

  • آموزش های ساخت و استفاده از وسایل دفاع شخصی

  • شناخت روش های گارد ضد شورش و راه های مقابله با آن

  • کنترل و رهبری جمعیت برای ماندگاری قیام

  • نکات پزشکی

دانلود جزوه راهبری دفاع مشروع

جزوه راهبردی فصل یکم

جزوه راهبردی فصل دوم

جزوه راهبردی فصل سوم

دانلود از طریق تلگرام با سرعت بالا 

دیدن از طریق گوگل داک (فقط برای مطالعه)