مقدمه: یک برانداز در نگاه نخست، یک شهروند/خارج نشین جدا از مرد یا زن بودن است که مخالف وجود حکومت فعلی کشورش هست. گروه های برانداز زمانی شکل می گیرند که حکومت فعلی ظالم و مستبد باشد و نتوان آن را اصلاح کرد. در حکومت مستبد آزادی ها و حقوق شهروندی جزو آخ رین اولویت و در برخی موارد اصلا مطرح نیست و مصلحت نظام در اولویت اصلی آن حکومت است. مصلحت نظام یعنی هر آنچه برای پابرجایی نظام نیاز باشد از رشوه، باج دادن، وطن فروشی و … گرفته تا ترور و کشتن مخفیانه اشخاص در خارج کشور. در این حکومت رفراندوم و نظر مردم ملاک نیست و برای ثبت/حذف قانون جدید در قانون اساسی تنها مصلحت نظام کافی است و به مردم اجازه اظهار نظر نمی دهند .بلکه مردم تابع امر و دستور حاکم نظام خواهند بود.

در این جزوه ما به دنبال اهداف زیر هستیم:

  • راهکارهایی برای آگاهی رسانی به جامعه

  • آموزش های ساخت و استفاده از وسایل دفاع شخصی

  • شناخت روش های گارد ضد شورش و راه های مقابله با آن

  • کنترل و رهبری جمعیت برای ماندگاری قیام

  • نکات پزشکی

دانلود جزوه راهبری دفاع مشروع

فصل اول و دوم جزوه

دانلود از طریق تلگرام با سرعت بالا 

دیدن از طریق گوگل داک (فقط برای مطالعه)