در روز 24 جولای 2020 برابر با سوم امرداد 2579 شاهنشاهی به دعوت کمیته شهر ژنو  ملی گرایان مردم گرا همایشی در مقابل سازمان ملل متحد از ساعت 1 تا 4 بعد ظهر برگزار شد که در این همایش گروهها و افراد زیادی حضور داشتند تا به فروش کشور ایران به چین و همچنین اعدام سه جوان ایرانی به سازمان ملل متحد اعتراض کنند.

مسئول کمیته شهر ژنو -بانو مهرانگیز فرشچی این مراسم را با سخنانی کوتاه آغاز کردند و پس از ایشان یاران دیگری سخنرانی کردند.

خواستار مشخص ما لغو مجازات اعدام، عدم فروش کشور و یا هر نوع قرداد ننگین دیگر با چین یا هر کشور استعماری دیگر بوده است.

در این مراسم همچنین بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پرچمدار مبارزات ایران بر ضد حکومت آخوندی تاکید شد.

فیلم این همایش را در زیر می توانید بببینید.