انیمیشنی در مورد دزدیها و کلاهبرداریها و فسادهای گسترده و بی حد و حساب هرمی آخوندهای کت و شلواری و عبا و قبا و عمامه دار با سوء استفاده از احساسات مردم ناآگاه و بی خبر از همه جا، به اسم اسلام و دین و مذهب برای پر کردن جیب بی انتهای خود!

https://www.instagram.com/p/CGuQAIBH29-/

پول من کجاست؟