موضوعات:

بررسی سخن امام جمعه تهران درباره گناه،

ویروس جدید کرونا،

نتایج انتخابات آمریکا،

فاطمه خویشوند (سحر تبر)،

  فیلم قالیباف

https://www.youtube.com/watch?v=wgr_XrE2DPM&t=98s