هزینه های برنامه های تلویزیونی ملی گرایان مردم و کمک های جانبی

(هزینه ها ماهیانه است)

1-هزینه برنامه ماهواره ای ،استودیو و تجهیزات :  1300$

(5 برنامه در ماه در یورتایم؛ استودیو، برق، اینترنت پر سرعت و …)

2- هزینه افرادی که برای مجموعه کار میکنند: 900$

(اتاق ادیت برنامه ها، کار روی اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب گروه و…)

3-هزینه سایت ملی گرایان، سرورها و دوماین ها زوم و نرم افزارهای مورد استفاده  و … : 300 $

( 5 دوماین، 2 سرور  و سایت انگلیسی و فارسی ، نرم افزارها برنامه نویسی سایت ، زوم و …)

5-هزینه کمک به بعضی یاران درون مرز یا پناهنده : بین 300 تا 700 $

6- هزینه ها متفرقه جانبی : بین 300 تا 700$

(لگو یا ویدیو حرفه ای، ربات تلگرام، ساخت مستند و …)

تقریبا: 3100$