من نه سبز هستم و نه سرخ خط من حفظ تمامیت ارضی و سرنگونی است ( دکتر سعید سکویی)

دکتر سعید سکویی

من نه سبز هستم و نه سرخ , خط من حفظ تمامیت ارضی کشورم وسرنگونی
و براندازی و در نهایت بیرون راندن اشغالگران تازی از میهنم چیز دیگری نیست، من همانم که با تمام ذرات وجودم از رژیم اشغالگر و خونخوار اسلامی در میهنم متنفرم و خواهان براندازی و سرنگونی این رژیم تازی صفت در کلیت و تمامیتش هستم.
من سعید سکوئی در این روز شنبه 20 ماه آوریل 2022 :
با قدرت و شهامت اعلام می‌کنم و امیدم جز این نیست که در تاریخ برون مرزی ما وطن پرستان راستین ثبت شود،
( که این پروژه هم ( شورای ملی‌… مجمع ملی‌ )
همچون پروژه‌های نظیر ،،، جنبش هخا،،، رستاخیز ملی‌ (عقاب) پروژه ،،،طرح فراخوان رفراندوم {رضا پهلوی،، محسن سازگارا،،علی‌ رضا نوریزاده ،، و سبز پوشان امروزی} پروژه یک میلیون امضا،،،و پروژه اتحاد اصلاح طلبان سبز دولتی و سلطنت طلبان برون مرزی شاخه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی با آویزه‌های سبز و چند ده کنفرانس‌های سر کار گذاری در اروپا و آمریکای شمالی در طول دست کم ۱۰ ساله گذشته

چیزی جز اتلاف وقت و یک بازی و سرگرمی برای برون مرز و در نتیجه دادن امتیاز به رژیم کثافت آخوندی در این برهه از زمان برای گذراندن انتصاباتش و گرفتن همان مشروعیتی که نیازمند آن است از نظر شرایط سیاست های خارجیش و خریدن وقت بیشتر برای بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های خارجی‌ و در نهایت در بحرانی‌ترین دوران 44 ساله این رژیم تا می‌بایست با آماجی از حملات مخالفان و دشمنانش در برون مرز باشد، میبینیم که با این پروژه شورای ملی‌ چگونه اربابان رژیم اسلامی در برون از ایران و خود رژیم باز هم با پروژه دیگری،چگونه در این برهه حساس از تاریخ میهنمان چه تیر زهر آگینی را در قلب تک تک وطن پرستان شلیک کردند و هر روز شاهد خونریزی بیشتر این قلب‌های عاشقان ایران زمین و دشمنان خونی این رژیم کثافت تازی صفت و خونخوار هستیم.
«آشتی ملی» «آشتی ملی» «آشتی ملی» «آشتی ملی» «آشتی ملی» «آشتی ملی»
34 سال است که تازیان دمار از روزگار ایرانی درآورده اند.

فرهیخته ترین فرزندان ایرانزمین را به نام الله و اسلام و «مقدسات» مثله و کُشته و جزغاله کرده اند؛ جوانان ایرانی را زنده زنده در چهار راه و پستو حلق آویز کرده اند، فرهنگ و نماد های فرهنگی ایرانزمین را به لگن (لجن) و گنداب کشیده و آبروی ایرانیِ سالار و سرور را در جهان بر زمین کوبیده اند.
با این همه، این کوته آستینان دراز دست، در خوشی و آسایش فرنگ، دَم از «آشتی ملی» و بخشودن عمله ستم و تازی تبار می زنند.

اعدام
همه عوامل ستم، ریشه داران تازی، دژمنان ایران، با همه اهل و فامیل و تیره و دوده شان باید برای یکبار و همیشه، از ریشه سوزانده و از میان برداشته شوند. چنگار (سرطان) را باید از ریشه و برای همیشه خشکاند، نه این که با کپسول های «بخشودنی»، در پستوی متعفن فرهنگ تازی حاکم بر ایرانزمین نگاهداشت…
آنها که می خواهند به نام «دموکراسی» و «آشتی ملی»، همه آن ماسک زنان بی چشم و رویی که بهترین، شادترین، و برازنده ترین فرزندان این میهن آریایی را با جراثقال و طناب آویزان کردند، مشمول آشتی ملی کنند.
کسانی که می خواهند؛ ملا «کروبی»، فراماسیون زاده شلغم بسر دزد و کلاهبردار و رفیق گرمابه اش «موسوی» بی پدر و حرامزاده را، مشمول آشتی کنند…
آنان که می خواهند؛ هر یک از عمله ستم، بسیحیان جان بر کف اسلام ناب محمدی را، که با تیغ و اسید به جان دختران و زنان ایرانی افتاده و زندگی مردم ایران را در شیشه کرده اند، مشمول آشتی ملی گردانند
لبخند بزنید…..»
و یا «در چهار راهها، چراغ های اتومبیل هایتان را روشن نگاهدارید….»،
و یا یه بهانه گردهمایی ها و انجمن های ورزشی، «شمع بیفروزید..»… تا بدین وسیله رژیم انیرانی ساقط گردد!!!
مرگ بر شما باد: از هر تیره و نژاد و پشته ای که هستید….
مرگ بر شما بی مایه های ستم پیشه و همکار ستمباره باد؛ که راه پیکار رهایی بخش با اژدهای هزار سر تازی، که با خون مردم ایران، و حراج سرمایه های آینده گان این سرزمین، بر سر کار مانده را، با خوش نشینی و شعبده بازی های جهان «دموکراسی!!!» فراماسیونی اشتباهی گرفته و به بازی گرفته اید…
اگر رضا شاه بزرگ، آن اسپهبد زنده تاریخ ایران، امروز زنده می بود، و چنین راهکارهای آبگوشتی نوه خود را می دید، یقین، بیضه های وی را کشیده و خوراک کرکس ها می کرد.

این بزدلان و ماله کشان همدست رژیم، گمان می کنند که با چنین راهکارهای آب دوع خیاری، رژیم به هراس افتاده، دست پاچه می شود. وانگهی نمی اندیشند که این دقیقا خوراک رژیم برای تبرئه در بازار جهانی بشر دوستان!! است تا به دنیا بنماید که مردم و باصطلاح اپوزیسیون، تا چه اندازه از آزادی برای تجمع و بیان دیدگاههایشان آزادند. بیهوده نیست که همه مزدوران و کمر بسته های رژیم آخوندی به همراه سدها و هزارها سایت «هوادار شاهزاده بی تاگ و تخت» از بام تا شام این سخن و فرمان یاوه را، پخش می کنند.
رژیم و حامیان رژیم در هر کجا بدانند که سرنوشتی که برای سربازان,درجه داران,افسران,امیران ارتش شاهنشاهی ایران و غیر نظامیان چه در درون و چه در خارج رقم زدید دهشتناک تر از آن در انتظار شما جانیان و خائنین خواهد بود
تا سرنگونی حکومت تازیان و آزادی میهن با خون خویش متعهد میشویم و هرگز اجازه پایمال شدن قطره ای از خون جانباختگان توسط این رژیم ددمنش و پلشت را به هیچ فرد یا قدرتی نخواهیم داد,
نه میبخشیم و نه هرگز فراموش خواهیم کرد,
پاسخ مُشت، مُشت است… و پاسخ گلوله، گلوله… باقی هر چه باشد، بی غیرتی و بطالت است
دوره بی غیرتی، تنبلی، بی رگی، بی ناموسی، و اختگی ایرانی بسر آمده است.

با بازیهای کودکانه «نافرمانی مدنی»، «رفراندم آبامایایی» «شیوه های مسالمت آمیز»، بکار بردن تسبیح و استخاره، و یا استهاله (استحاله)، و دیگر شیوه های مردم فریب، پیشنهادی جهانخواران و پشتیبانان آخوندها، همچنین راهکارهای اپوزان اخته و مزدوران و جیره خواران رژیم در سراسر حهان، نمی توان کار خونریزترین، ستمکارترین، ددمنش ترین، و بیگانه پرورترین رژیم حاکم بر تاریخ ایران را، یکسره کرد.
در تاریخ ایران و جهان اتفاق نیفتاده است، و این بار نیز نمی شود… آب در هاون نکوبید، و بیهوده فرزندان و یاران و جگر گوشه هایتان را به امیدهای واهی و فراماسیون ساخته «جنبش سبز» و «ما هستیم» و دیگر خیمه شب بازی های بیگانگان، به مسلخ اعدام و تیرباران و سیاهچال ملاها، روانه نکنید.
باید همچون «کاوه آهنگر»، درفش آزادی خود را بدست گیرید، به دادخواهی خونبهای 1400 ساله، هر جا آخوند، پاسدار، و عمله تازی پرست دیدید, او را به آتش بکشید و وی را از هستی ساقط کنید. دودمان ملاها، و در راس همه، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و موسوی جنایتکار را، از ریشه بر کنید.

کروبی، خاتمی، رفسنجانی و موسوی
یگانه راه پاکسازی، رهایی، و رسیدن به بهار آزادی بدور از آخوند و ملا و مفتی، نمایندگان
ستم و تازی پرستی، از این گذرگاه می گذرد.
جرثومه های خباثت و شرم و زنباره گی و بیگانه پرستی را، با همه دودمان کثیف و گناهآلودشان، در هر کجا یافتید، به آتش بکشید.
این یک خویشکاری و وظیفه ملی و میهنی است….. تنها با آتش پاک می توان بر 1400 سال دریدگی و جنایت و خیانت، اعدام و تیرباران و تجاوز و غارت، مُهر پایان زد
باید همچون «کاوه آهنگر»، درفش آزادی خود را بدست گیرید، به دادخواهی خونبهای 1400
ساله، هر جا آخوند، پاسدار، و عمله تازی پرست دیدید, او را به آتش بکشید و وی را از
هستی ساقط کنید

قادسیه
من آریایی ام *خدای من ایران*پیغمبر من کوروش* امام من داریوش* امام زمان من رضا شاه بزرگ سردار ملی‌ ایران*روحانيم فردوسی دستور دین من,لوحه کوروش کبیر عاشورای من قادسيه شهيد من یزدگرد پرچم من درفش کاویانی بهشت من آزادی*عید من مهرگان*دین من عشق*ذات من آریاییست*دشمنم تازیان* ذکرم پاینده ایران*مذهب من آریاییست

کوروش

من از عقرب نمي ترسم ولي از «نيش» مي ترسم
ندارم شكوه از بيگانگان از خويش مي ترسم
ندارم وحشتي از يوز و ببر و حمله ی شيران
از آن گرگي كه مي پوشد لباس «ميش» مي ترسم
مرا با خانقاه و خرقه و درويش كاري نيست
ولي از آن مسلمانان «نادرويش» مي ترسم
دکتر سعید سکویی