رمز پیروزی چیست؟
آیا بررسی اخبار مرگ دیکتاتور خامنه ای اهمیتی دارد؟

در این مقاله به اختصار به این دو موضوع مهم میپردازم.رمز پیروزی

با گذشت ۳ هفته از جانفشانی خارق العاده جوانان غیور و شجاع ایران معروف به دهه هشتادی ها، بویژه بانوان ایران زمین که حمایت بی نظیرجوانان مرد دهه هشتادی را برانگیخت که بدنبال قتل وحشیانه دختر ایران زمین ژینا مهسا امینی رخ داد و بدنبال آن حمایت گسترده و وسیع ایرانیان خارج از میهن را در سرتاسر گیتی نیز بدنبال داشت، اکنون دیگر جهانیان پی برده اند که رژیم ولایت فقیه به تله خشم، نارضایتی و مُطالبات برآورده نشده مردمی که دیگر حاضر به تحمل این رژیم تروریست پرورنیستند، گیرافتاده است و راه برون رفتی ندارد

جهانیان زیر بار همت جوانان دهه هشتادی متوجه شدند که رژیم خونخوار اسلامی را باید رها کرد

قدر مسلم اینکه تا پیروزی نهایی راه باقی است. رمز پیروزی کجاست؟ بی شک اتحاد و همدلی و همراهی همه گانی دیگر اقشار خانه نشین، که درشعارجوانان جان بر کف بخوبی در خیابان ها فریاد میشود »ما تماشا چی نمیخوا هیم، به ما ملحق شوید« و مهمتر اینکه فراموش نکنیم که رژیم مزدوران صادراتی زیادی در خارج از ایران برای بر هم زدن اتحاد بین ایرانیان خارج از کشور دارد، که دراین برهه حساس آنها را بیش از پیش بکار گرفته. در اینجا روی سخنم با ایرانیان در تبعید است . بسیار هوشیار باشید ، در تجمعات اعتراضی بخصوص روبه روی سفارت خانه های رژیم ، عوامل رژیم بسیار سعی میکنند تا اتحاد ما را بر هم زده و به خشونت بکشانند. دیگر نباید رودست بخوریم. مهم نیست که از چه طیف فکری _سیاسی هستید اگر دل در گرو آزادی میهن دارید باید هوشیار عمل کنید و به ایران بیندیشید. از رهبران جوان جان بر کف دهه هشتادی یاد بگیرید. شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی _ جمهوری اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم … اینگونه به ما می آ موزند که اتحاد داشته باشیم… بطور مثال اگر در تضاهرات اعتراضی همه در حال یک شعار واحد نظیر گفتن »زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی« هستیم و یکی در آن میان پیدا شده و شعار تفرقه انگیزی نظیر آنچه در پاریس شاهد بودیم که فردی در کنار گوش همسر شاهزاده رضا پهلوی فریاد زد … بودید، فوری اینگونه خرد باخته گان را محترما نه از جمع خود به بیرون راهنمایی کنید…

حال بپردازم به موضوع بسیار مهم مرگ خامنه ای، در اینکه این ضحاک در بستر بیماری وخیم و زمین گیر کننده ای بوده شک نکنید، اینکه اخباری وجود داشت دال بر عمل انسداد روده و بعد به عمل پیوند قلب چرخش کرد… من به عنوان یک پزشک و از دیدگاه پزشکی با صراحت میتوانم بگویم هر کدام که بوده ، احتمال زنده بر خاستنش صفر مطلق است. به باور من دیکتاتور سقط شده است. در دنیای تکنولوژی امروز هر حرفه ای با ابزارهای پیشرفته براحتی میتواند تصویر و صدای هر شخصیتی را خلق کند و عوام را به راحتی فریب بدهند. کما اینکه همین کار را درباره حاج حسین اوباما و جوک بایدن نیز انجام داده اند. رخداد عجیب و یا غریبی نیست.
حال سوال مهم این است چرا قدرتمندان در سایه رژیم، ترس از اعلام خبر مرگ دجال دارند؟ و چرا به چنین حقارتی دست زدند که مزحکه جوانان کامپیوتر دانش بشوند؟

مرگ خامنه ای

و سوال دیگر اینکه چرا شبکه های خبری پارسی زبان مدعی نظیر ایران اینترناشنال به بررسی این موضوع فیک نپرداختند و آنگونه عمل میکنند که شنونده باور کند دجال زنده است و سر و مر گنده دوباره رجز خانی کرده؟
به باور تمامی سیاست مداران و سیاست بازان پرتجربه، اعلام خبر مرگ ضحاک خامنه ای بخصوص در این شرایط یعنی اعلام پایان جمهوری شیطان و پر مسلم است که ضربه ناگهانی که جوانان و بانوان دلیر دهه هشتادی با همراهی و همدلی اقشار مختلف جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج به گلوبالیست ها و تروریست های رژیم وارد کردند، به قدری سریع و برق آسا بود که حتی مدیر سی آی ا در آمریکا را نیزبه اعتراف وا داشت.
پاسخ به این سوال ها ساده است: چرا مرگ او را پنهان کردند و بعد از مدت طولانی غیبت او را زنده »تقلبی« کردند؟
چون آنها از من و شما به واقعیت نزدیک تر هستند و دو دلیل برای آن میتوان متصور شد: ۱- افت شدید روحی و ریزش در پرسنل مزدور سرکوبگر بسیجی و سپاهی نیاز به تقویت روحیه آنها را امری واجب کرده بود ۲- با هماهنگی اربابان گلوبالیستی شان زمان خریدند تا راه کاری پیدا کنند. فراموش نکنیم که نبود دیدگاه مشترک و توافق نظر در بین گروه های مخالف رژیم درباره رهبری آینده ایران ، راه را برای جولان دادن گلوبالیست ها به رهبری انگلیس و حزب کمونیست >دموکراتها< آمریکا و دیگر سلطه گران نظیر فرانسه و آلمان برای سلطه گری بر ایران، باز گذاشته.

از این بابت بسیار بسیار مهم است که تمامی ایرانیان یکدل و همصدا ، هر روز در صحنه باشند و به مبارزه ادامه دهند.

قیام

حال که تلویزیون های تاثیرگذار پارسی زبان در اختیار میهن پرستان نیست و تمامی آنها در جهت تسلط و ابقای تفاله های رژیم کار میکنند، با اخبار مایوس کننده و ایجاد ترس در بین صفوف مبارزان داخل و خارج، بسیار مهم است تا به همه جهانیان بفهمانیم که ما میدانیم که ضحاک مرده است و شما ها دست در دست هم سعی دارید این موضوع را از مردم ایران پنهان کنید.
نباید اجازه دهیم که آنها برایمان رهبر بسازند و تحمیل کنند.
اینگلیس خبیس در حالیکه در داخل شایعه پر رنگی از پسر ضحاک، مجتبی، در دستور کار قرار داده ناگهان در دقیقه نود برایمان
پسر، نوه، حرام زاده خمینی که حاصل خوشگذرانی خمینی با عروسش، زن احمد گریان یعنی ثقه الاسلام علی خمینی را از داخل جعبه بیرون
آورد یک ضرب المثل اینگلیسی میگوید: دوبار فکر کنید
وقتی کسیکه <وکیل مشهور ایرانی امضاء کننده بیانیه استعفای خامنه ای>به ظاهر باید در زندان رژیم باشد، ناگهان در بین تظاهر کنندگان در شهر پاریس در اول اکتبر توسط دوربین ها شکار میشود، وقتی کسیکه خانه و زندگی اش در آمریکا است و در شهرشان در آمریکا تظاهرات ضد رژیم در جریان است ولی ناگهان در تظاهرات اول اکتبرپاریس نمایان میشود، باید دو بار فکر کرد

هوشیار باشیم، همدل باشیم و در خیابان ها به دفاع مشروع بپردازیم که پیروزی نزدیک است و پیروزی متعلق به دهه هشتادی ها است . شما خود هرکدام یک رهبر بزرگ هستید.

دکتر کیوان