وقتی برای اولین بار این مطلب که درآمد حاصل از نفت و گاز ایران باید بین ملت ایران تقسیم شود

پول نفت و گاز ما را بدهید

را از برنامه ملی گرایان مردم گرا و از زبان آقای میر قادری شنیدم تعجب کردم و بعد که این موضوع را تکرار کرد با این که می دانستم درست می گوید ولی کمی خنده ام گرفته بود که حالا چه جای این حرفاست این همه مشکل و درگیری و دردسر و انقلاب و…. یاد 1000 دلاری افتاده بودم که درشورش 57 عنوان کرده بودند به هر ایرانی تعلق می گیردقرار به تقسیم روزی 750 ریال بابت گاز و 1500 ریال بابت درآمد حاصل از فروش نفت بین جمعیت آن روز ایران که 36 میلیون نفر بود , بود . البته این را دست اندرکاران شورش 57 می گفتند شاید آن روزها این گفتاریک واقعیت بود که پس از 22 بهمن 57 هرگز تحقق نیافت . ماههای آخر دوران پهلوی وقبل ازاوج شورش , صادرات نفت به 6 میلیون و 700 هزار بشکه درروز به نرخ 36 دلار هم رسیده بود که سهم ملت را به این شکل یعنی درماه 6750 تومان یا 1000دلارمحاسبه کرده بودند . تازه مدتی بود که شرایط اقتصادی ایران به این گونه درآمده شاه فقید بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را برای طرحهای عمرانی وهزینه هایی صرف می کرد که رفاه ملت را درپی داشته باشد و شاید اگر شورش 57 اتفاق نمی افتاد با برنامه ریزی و مدیریت , این طرح یعنی تقسیم درآمد ملی هم در ایران آن روزپیاده می شد
ازطرفی پادشاه میهن پرست, محمد رضا شاه آریامهر سرمایه های ملت را به هدر نمی داد وبه نفع ملت خریدار بسیاری از سهامهای کارخانجات صنعتی اروپا همانند گروپ آلمان بود .
ممکن است این سوال پیش بیاید که پول نفت و گاز را برای سازندگی ایرانمان نیاز داریم که این جا چند پرسش و پاسخ مطرح می شود . می توان گفت پس کشورهای حوزه خلیج فارس که سرمایه های ملی خودرا بین ملت خود تقسیم می کنند چه تفاوتی با ما دارند ؟ احتمالا این پاسخ را می شنویم که خب آنان شرایطی مثل ما را نداشته اند و رژیمی به نام جمهوری اسلامی نبوده که کشور را به نیستی و نابودی و ویرانی سوق داده باشد و باز پاسخی دیگراین بار از طرف ما .. این که ایران ما منابعی بسیار بیشتر و گسترده تر از سایر همسایگانش دارد و با مدیریت و کنترل هزینه ها و درآمد زایی در زمینه های مختلف به راحتی می تواند بودجه خود را برای سازندگی کشور و رفاه عمومی تامین کند . اصلا گسترش صنعت توریسم به تنهایی پوشش دهنده تمام این مشکلات و هزینه ها خواهد بود .درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها هم جای خود دارد . درایران فردا دیگر میلیاردها و شاید هم تریلیاردها دلار بی جهت برای تسلیحات و بمب اتمی صرف نخواهد شد . یکی ممکن است بپرسد اگر قرار بر حس بی اعتمادی نسبت به رژیم منتخب مردم در ایران فردا باشد چه لزومی دارد که جمهوری اسلامی را عوض کنیم ؟ خب همین را اصلاح می کنیم . درپاسخ باید گفت که اولا تجربه نشان داده که این دریوزگان پست فطرت جنایتکارنه دین می شناسند نه دنیا و از انسانیت گریزانند و اصلاح پذیر نیستند دزدی و اختلاس ربطی به دین و سکولاریسم و کفر و بی دینی ندارد و اگر امروز ملت ایران به پا خواسته و برای بیرون راندن اشغالگران متجاوز متحد گشته اند تنها به خاطر اقتصاد و اختلاس نیست بلکه این بی شرمهای حاکم بر ایران درهر کاری دخالت و فضولی می کنند . ازموی سرگرفته تا ناخن پا , از توالت رفتن تا توالت کردن , خوردن , خوابیدن , خندیدن و گریستن و همه و همه اینها را اختیاردارش هستند ..البته این خواسته و اندیشه و اعتقاد واقعی این ستمگران نیست بلکه هدفشان ترساندن و حکومت از راه زورگویی وایجاد وحشت می باشد . بنابراین هیچ توجیهی وجود ندارد که درایران آزادفرداپول نفت و گاز را از ما دریغ کنند . دزدی و اختلاس نه دین می بیند نه دین می خواهد بنابراین همراه و همگام برای آزادی کشورمان باید برای دریافت پول نفت و گازمان پافشاری کنیم و هیچ بهانه ای را نپذیریم . دراین مورد می توان بسیار گفت و بسیارنوشت ولی این که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بین ملت تقسیم شود مسئله غریبی نیست . درایران آینده با حذف هزینه های اتمی وحذف اختلاس و جلوگیری ازصرف میلیاردها دلار هزینه های بی بازگشت و بی نتیجه درکشورهای عربی منطقه وسایر کشورهای جهان و ازطرفی درآمد زایی از راه صنعت توریسم و جذب سرمایه و مشارکت و همکاری با شرکتهای سرمایه گذار خارجی و حتی ایرانی و گسترش تولید وصنایع مادر.. کشور را به اوج شکوفایی اقتصادی خواهیم رساند .نکته مهمی را که نباید فرموش کرد و به نظر من از هر نکته ای مهم تر است این است که هر ایرانی به ویژه هر ایرانی که با تمام وجود برای پیروزی انقلاب 2581 تلاش کرده درفردای پیروزی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و حتی اگر مستقیما عهده دار مسئولیتی نباشد نباید نسبت به آن چه که درکشور می گذرد بی تفاوت باشد .

هر ایرانی باید بداند که درکشورش چه می گذرد که دیگر آن بلایی سرش نیاید که همان آش شود و همان کاسه ..
بنابراین اگر از دیروز چنین نکرده ایم باید که از همین امروز مطالبه گر درآمد حاصل از فروش نفت و گازمان باشیم که پس از پیروزی انقلاب این را خواسته تازه ای عنوان نکنند که تا حالا کجا بوده ایم و میوه چینانی پیدانشوند که خواسته برحقمان را پشت گوش بیندازند . وحالابه خوبی می دانم که کانال ملی گرایان بسیاربه موقع ومنطقی و دلسوزانه مطالبه درآمد ملی رابرای ایرانیان پیش کشیده است .
به امید پیروزی ملت ایران و تداوم این همبستگی و اتحاد در راستای رهایی ایران عزیزمان ازچنگ اشغالگران غارتگری که این سرزمین را میراث پدری خود می دانند . به امید آن روز ..

نویسنده : نادرایرانی

اهمیت گفتمان اقتصادی در مباحث اپوزیسیون و تقسیم پول نفت و گاز