در این مجموعه که از کتاب خاطرات جعفر شفیع زاده نوشته سیاوش بشریه است به بررسی این کتاب با اسناد و مدارک می پردازیم.

قسمت اول

در این قسمت میخوانیم: چطور جعفر شفیع زاده با نظام پادشاهی دشمن شد و از یک شاگرد قصابی به یک نوچه آخوند مهدی هاشمی تبدیل شد. چطور به سوریه رفت و دوره چریکی دید. همچنین از میهمانی آخوندها در باغ حاج تراب درچه ای پرده بر میداریم.

قسمت دوم

در این قسمت میخوانید: روابط جنسی در دفتر قطب زاده توزیع تریاک در پاریس رفتن شفیع زاده به لیبی برای بازجویی از چند همافر ربوده شده به اسم عبدالرضا تقوی نیا و جمشید نعمانی

قسمت سوم

در این بخش به پایان دوره شفیع زاده در لیبی و آمدن به فرانسه برای حفاظت از تیم خمینی میپردازیم، همچنین به کسانی که از طرف خمینی مامور جلسه با امریکایی ها بودند را تک به تک معرفی کرده و دنبال میکنیم که اکنون چه وضعیتی دارند. همچنین به عمامه ضد گلوله خمینی میپردازیم.

قسمت چهارم

در این قسمت می بینید ماجرای احمد خمینی و زن های فاحشه در پاریس دعوای قطب زاده و ابراهیم یزدی و مارموز بازی احمد سلامتیان دعوای شیخ شهاب اشراقی و حسن نزیه

قسمت پنجم

در این بخش خواهیم خواند، تلخ شدن رابطه خمینی و قطب زاده بخاطر فیلم رابطه جنسی از سید احمد، عاشق شدن فاطمه طباطبایی زن احمد خمینی، بازی بختیار و خمینی، فیلم رابطه جنسی سنجابی، فیلم رابطه جنسی سید جلال تهرانی رابط دربار. توضیحاتی درباره چمران و دیگر شورشیان 57…سفارش 400 دست لباس توسط حاج مانی

قسمت ششم

در این بخش خواهید دید، برنامه غارت موزه ایران باستان توسط چیریک های خمینی و زیر نظر تیم امریکایی، جلسه خمینی با سالیوان سفیر امریکا، اختلافات بهشتی و خمینی بر سر قدرت

قسمت هفتم

در این قسمت میخوانیم: حمله به موزه ایران باستان توسط یک تیم امریکایی و انتقال دارایی های موزه به لیبی و سپس امریکا، نقش رفسنجانی و ابوشریف در سرقت موزه، همخوابی شفیع زاده با دوریان مک گری، خیاناتکاران درون ارتش

قسمت هشتم

در این بخش می بینید گروگان های موزه ایران باستان را می کشند و به عنوان کشته شدگان توسط رژیم شاه جا میزنند. رابطه عاشقانه فاطی و جونز کانادایی که بعد مشخص می شود جاسوس سی ای ا هست. نزدیک شدن شفیع زاده به خمینی

قسمت نهم

در این بخش میبینیم: خفه کردن خبرنگار کانادایی به علت رابطه داشتن با فاطی ( همسر احمد خمینی) دیدار کیانوری حزب توده با خمینی

قسمت دهم

در این قسمت پایانی پشت پرده می بینید: دلارهای سبز سید مهدی هاشمی برای شفیع زاده پول بهشتی برای دختر کاترین بهشتی اسامی کسانی که باید دستگیر می شدند.

دانلود کتاب به صورت پی دی اف

دانلود کتاب پشت پرده انقلاب اسلامی
از ملی گرایان مردم گرا پشتیبانی کنید