در این برنامه راجع به مسائل زیر صحبت میکنیم:
1- داستان سرایی راجع به کودتای 28 امرداد و کودتای واقعی 25 امرداد
2- مساله بورس و ضرری که در انتظار ملت ایران است.
3- مساله خرید نفت از جمهوری اسلامی
4- درباره حوزه های فساد علمیه
5- درباره ویلموتس و ضرر 66 میلیاردی به فوتبال ایران
6- درباره پارلر و عضویت ایرانیان در این شبکه اجتماعی

https://www.youtube.com/watch?v=_JulnOuPTLw