در این برنامه راجع به موضوعات زیر گفتگو خواهیم کرد:
1- فعال شدن مکانیسم ماشه
2- بورس و پول رسانی به آخوند
3- سیصد تن طلا در منازل و نقشه آخوند برای گرفتن آن
4- فیلم پیتزا گرفتن پرزیدنت ترامپ و مخفی شدن خامنه ای
5- جزوه مبارزاتی
6- شیخ شپشو عنصر نادانیی
7- تخریب ویلای مردم در ارومیه دارای سند 6 دانگ

https://www.youtube.com/watch?v=8kj_YiIN6AI