در این برنامه به این موضوعات می پردازیم:
1- مساله کنکور و خودکشی یک نوجوان 19 ساله و همچنین فروش سوالات از بیت کوین
2-ورود آیفون ممنوع و استفاده همه مقامات جمهوری اسلامی از آیفون
3-مرگ قاتلی به اسم روح الله حسنیان با کرونا
4- جزوه مبارزاتی
5-آیت الله جو بایدن و دیدار ترامپ با کودکان عقب افتاده

https://www.youtube.com/watch?v=iyFWp6-4aAs