در این برنامه به این موضوعات می پردازیم:
1- اعتراف جمهوری اسلامی به مالکیت کشتی های نفت کش عازم ونزولا
2- ماه محرم و مسخره بازی و اسامی و معانی ماه های عربی و ایرانی و شعر استاد ناساکتی
3- پرزیدنت ترامپ و انتخابات آمریکا
4- کاریکاتورهای دوستان
5- خامنه ای و فرار به زیر زمین

https://www.youtube.com/watch?v=SqwZweCahvY