موضوعات:

انتخابات آمریکا،

احتمال دیدار وزیر دفاع آمریکا با ترامپ،

پروستیتیوت همان پرستو است،

درباره آرامگاه نوید افکار در آیت الله بی بی سی،

گزارش آقای جان راتکلیف

https://www.youtube.com/watch?v=mUDyaVXU708