ارسالی از یاران ملی گرایان مردم گرا
مهدی جان شما قبلآ راجع به برخی شباهت های کرونا و سیستم آخوندی صحبت کردی
من چند وقته بیشتر به این موضوع فکر کردم و یک نکته هایی به فکرم اومد برات میگم شاید جالب باشه

 شباهت کرونا و جمهوری اسلامی

به عنوان مثال ما اجبار ماسک را شبیه اجبار حجاب و وسیله‌ای برای سرکوب میدانیم.
اما نکته جالب تر اینکه مثلآ اگر در حکومت آخوندی بگویید به کسی ربطی نداره من می‌خوام حجاب نداشته باشم هر کس می‌خواهد حجاب داشته باشد برای خودش داشته باشد به شما می‌گویند اگر حجاب نداشته باشی باعث آلوده کردن دیگران به فساد می‌شوی پس ما باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

حالا ببین دقیقآ سر ماسک هم همین هست. اگر بگی ماسک نمی‌خوام میگن نه اگر ماسکت بیافته یا بره عقب باعث آلوده کردن دیگران به بیماری (گناه) میشه و ما باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم و شما را به زور به سلامتی (بهشت) ببریم.

هر دو گروه یک سری «علما» دارند که اینها فتوا صادر می‌کنند و دیگران باید بدون سوال اضافه و چون و چرا اطاعت کنند. یک سری «علما» آخوند عمامه به سر هستند دیگر علمادکتررر های سفید پوش مثل حضرت فائوچی.

یک گروه وقتی کم میارن میگن «قال رسول الله» بعد آن چیزی که می‌‌خواهند تو انجام بدهی را به این بهانه تحمیل می‌کنند. گروه دیگر میگند «تمام محققان میگن» بعد آن کاری که می‌خواهند انجام بدهی را تحمیل می‌کنند.

اگر سرپیچی کنی یک گروه شما را «کافر» و «ضد خدا» می‌نامند و گروه دیگر هم شما را «عقب افتاده» یا «ضد علم».

هر دو هم لولو خرخره های نامرئی دارند که شما را باهاش بترسونند. «اگر فلان نکنی میری جهنم» میشه «اگر فلان نکنی کرونا میگیری میمیری».

هر دو وابسته به چیزی هستند که گویا کسی غیر از خودشان به آن آگاه نیست و عموم مردم نمی‌توانند ببینند و لمس کنند («گونه کرونا آنگولایی آمد فرار کنید…»)

هر دو وقتی موفقیتی حاصل می‌شود آن را به حساب خودشان می‌نویسند و اگر شکستی حاصل شود آن را ماست مالی می‌کنند.

مثلآ اگر دعا کنید و خواسته شما برآورده شود می‌گویند «حضرت فلان نذر شما را قبول کرد» … اگر نشود می‌گویند «امتحان الهی و خواست خداوند این بوده است».

در قضیه واکسن اگر واکسن بزنید و کرونا نگیرید می‌گویند «حتمآ واکسن از تو حفاظت کرده و اگر نه تا الان مرده بودی» … اما اگر واکسن زدی و فرداش افتادی مردی می‌گویند «نه ربطی به واکسن نداشت اگر نزده بود هم میمرد».

خلاصه هر چی بیشتر فکر می‌کنم این شباهت ها بیشتر به چشم میاد گفتم شاید برای شما هم جالب باشه

 ارسالی از یاران ملی گرایان مردم گرا