جو بایدن

صفحه اصلی/برچسب: جو بایدن

اسلامی ها، مارکسیست ها و گلوبالیست ها در یک صف ( مسلم منصوری )

در جنگ انتخاباتی امریکا، سیستم جهانی و تمامی نهادهای [...]