کوروش بزرگ

صفحه اصلی/برچسب: کوروش بزرگ

رد شدن ایده دموکراسی در نزد شاهنشاه کوروش بزرگ و سنت فلسفه سیاسی پادشاهی ایران

با نزدیک شدن به مناسبت سپند هفتم آبان ، [...]