موضوعات این برنامه:

اعتراف به اختلاس توسط رئیس اتاق بازرگانی چین (مجیدرضا حریری)

انیمیشن “پول من کجاست”   https://www.instagram.com/p/CGK-Zm2nFJF/
کامنتی از نوید افکاری
شعری از استاد سیا ناساکتی
رسوایی هیلاری کلینتون در ایمیل های لو رفته

https://www.youtube.com/watch?v=DL4h5lVuB7E